Brister hos YH-utbildning

Mölnlycke

Myndigheten för yrkeshögskolan har hittat flera brister hos YH-utbildningen utvecklare/samordnare i informationssäkerhet, i Mölnlycke.

Enligt ett beslut från myndigheten var kursplanerna inte korrekt utformade. Dessutom bedrevs inte undervisningen enligt utbildningsplanen och det saknades beslut om antagning för tio studerande på utbildningen.

Senast den 15 februari ska skolan redovisa hur bristen på kursplaner ska eller har åtgärdats. De övriga bristerna har redan åtgärdats.