Förskola blir lägenheter åt barnfamiljer

Mölnlycke

I måndags bestämde kommunstyrelsen att Örtagårdens förskola i Mölnlycke ska förvandlas till fem tillfälliga lägenheter åt nyanlända barnfamiljer. Alla politikerna var eniga i frågan.

Förskolan står i dag tom och det finns planer på att riva den i samband med att detaljplanearbetet för
området kommer igång. Fram tills dess kan lokalen dock användas.

Härryda kommun har som bekant stor bostadsbrist och det tar tid att hitta lediga lägenheter och att bygga nytt. Samtidigt har Migrationsverket bestämt att 210 nyanlända ska flytta hit under 2018. Människor som behöver någonstans att bo. På Hindås camping är det fullt och att placera folk på kostsamma vandrarhem eller hotell är varken optimalt för de boende eller för kommunen.

Förskolan ska nu ställas i ordning. De fem barnfamiljerna förväntas kunna flytta in i slutet av februari.

gillahppafacebook