Grafik: NYHETSBYRÅN SIREN
HÖGT VALDELTAGANDE. Härryda kommun ligger på 16:e plats i landet när det gäller deltagande i kommunalval.
Grafik: NYHETSBYRÅN SIREN
HÖGT VALDELTAGANDE. Härryda kommun ligger på 16:e plats i landet när det gäller deltagande i kommunalval.

Högt valdeltagande i kommunvalet

Härryda kommun

I höst är det på nytt dags att lägga sin röst i det kommunala valet.
Sist det begav sig deltog 87,5 procent av de röstberättigade i Härryda kommun.

Valdeltagandet är generellt högt i Härryda kommun. Med ett valdeltagande på 87,5 procent 2014 kom Härryda på delad 16:e plats bland kommunerna med högst valdeltagande. Lomma kommun hade det allra hösta valdeltagandet i kommunalvalet med 92,0 procent medan Haparanda låg sämst till med 61 procent.

I riket som helhet var siffran i snitt 82,8 procent.

1973 var valdeltagandet i kommunvalet i Härryda 92,1 procent. Det sjönk sedan fram till 2002 då valdeltagandet var nere på 81,0 procent. Därefter började valdeltagandet stiga igen och har ökat med ungefär två procent vid varje val. Fortsätter trenden uppåt i samma takt skulle alltså valdeltagandet i höstens val landa strax under 90 procent.

Trenden på riksnivå har följt samma mönster som i Härryda. 2002 deltog endast 77,9 procent av de röstberättigade i kommunalvalet.

gillahppafacebook