• Bild: JENNY FÖRANDER
  FF. Graviditetsövervakning är en av huvuduppgifterna på barnmorskemottagningen i Mölnlycke. Barnmorskan Linda Carlsson lyssnar på Mira Johanssons mage.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
  CHEF. Helén Westrup Lindell är chef för barnmorskemottagningarna i Mölnlycke, Landvetter och Partille.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER

Ökar tillgängligheten

Mölnlycke/landvetter

Barnmorskemottagningarna i Mölnlycke och Landvetter har generellt väldigt nöjda kunder, men vill bli ännu bättre.
– Vi lutar oss inte tillbaka utan tänker framåt hela tiden, säger chefen Helén Westrup Lindell.

Hjärtljuden hörs klart och tydligt när barnmorskan Linda Carlsson lyssnar på Mira Johanssons mage. Mira är gravid i 25:e veckan och går på regelbundna kontroller för att mäta magen och lyssna
på fostrets hjärtljud.

Helén Westrup Lindell är chef för mottagningarna i Mölnlycke och Landvetter sedan snart två år. Hon berättar att de har lagt ner mycket arbete på att förbättra tillgängligheten till mottagningarna.

– Vi har två ganska små enheter med totalt 4,1 barnmorskor. På fredagarna slår vi ihop oss till en mottagning, då håller vi stängt i Landvetter. Det gör att vi blir lite mer flexibla, säger hon.

Öppet på kvällstid

För att möta efter­frågan på sena tider håller de i stället öppet fram till 18 i Landvetter på måndagarna, i Mölnlycke på onsdagarna.

– I och med att vi är så få hade det varit svårt att få till det på två ställen annars. Att vi har slagit ihop mottag­ningarna på fredagarna har gjort att vi kan öka öppet­tiderna, säger Helén Westrup Lindell.

Hon berättar att de har startat ett patientråd för gravida i Landvetter och att ett likadant är på gång i Mölnlycke. På så vis kan de få in synpunkter från paren som kan hjälpa till att förbättra verksamheten.

– Vi ville veta om vi erbjuder det som folk i dag vill ha, säger Helén Westrup Lindell.

En idé de själva hade har de fått förkasta efter att ha frågat sina kunder. Tanken var att de i stället för de traditionella föräldragrupperna för förstföderskor skulle arrangera temaföreläsningar tillsammans med mottagningen i Partille som Helén Westrup Lindell också
är chef för. Då skulle de blivande föräldrarna själva kunna välja bland ett större utbud av föreläsningar.

– Vi tänkte att de kanske inte behövde den här sociala gruppen, men där trodde vi fel. Det är lite roligt att det finns ett önskemål kring att träffas, säger barnmorskan Linda Carlsson.

Samtal för båda parter

En annan nyhet som tillkommit efter synpunkter från kunderna är att även den andra föräldern nu erbjuds ett enskilt samtal efter önskemål.

– Vi erbjuder alla gravida ett enskilt samtal, men det kan ju hända att en partner också vill ha det. Vi är ju en familjecentral, säger Linda Carlsson.

Följer rutiner

Mottagningarna är ISO-certifierade sedan 2013 vilket innebär att vilket innebär att alla barnmorskor arbetar efter fastställda
rutiner och medicinska riktlinjer.

– Det ska inte spela någon roll vilken mottagning man går till, samma mottagande ska gälla, säger Linda Carlsson.

Graviditetsövervakning och efterkontroller är barnmorskemottagningarnas
huvuduppgift men de har även preventivmedelsrådgivning, gynekologisk hälso-
kontroll och testar för könssjukdomar.

– Vi har utökat vårt drop-in i Landvetter och har nu tre barnmorskor som tar emot under en och en halv timme,
berättar Helén Westrup Lindell.

Vid behov samarbetar de med Rehab som kan hjälpa till med exempelvis stresshantering eller rådgivning när det gäller träning under graviditeten eller inkontinensbesvär efter förlossningen.

Ingen brist på personal

På många håll råder det brist på barnmorskor, men hittills har det inte varit några problem att tillsätta tjänsterna i Mölnlycke och Landvetter.

– I glesbygden blir det svårare och svårare men här är vi tillräckligt nära Göteborg. Jag är väldigt stolt över
våra mottagningar och våra
anställda, säger Helén
Westrup Lindell.

Linda Carlsson intygar att hon har ett väldigt roligt yrke.

– Som barnmorska följer du ett par väldigt länge. Många är väldig öppna och det är ett fantastiskt sätt att lära känna människor, säger hon.

gillahppafacebook