Projekt ska förbättra arbetet med studie- och yrkesvägledning

Härryda kommun

Färre elever ska hoppa av skolan, göra dåliga val av utbildning och jobb eller välja yrken baserat på samhällets normer snarare än vad de själva vill.
Det är förhoppningen med projektet Samsyv, som ska hjälpa Härryda kommun att förbättra sin studie- och yrkesvägledning.

Det finns flera grundtankar med Samsyv. Dels ska projektet bidra till att hela skolan, inte bara dess studie- och yrkesvägledare, tar ett gemensamt ansvar för frågor som rör elevernas studie- och yrkesval. Dels ska det garantera att arbetet med studie- och yrkesvägledning håller en bra och jämn nivå på alla kommunens skolor och förskolor. I dag arbetas det med frågan överallt, men till vilken grad varierar. På vissa håll finns stor medvetenhet och fokus, på andra betydligt mindre. På vissa ställen hänger allt på en enskild eldsjäls engagemang.

Konkret plan

Målet med Samsyv är att skapa en konkret och lätt-
använd plan, fylld av bland annat övningar och lektionsförslag, som ska gälla i hela kommunens skol- och förskole­verksamhet.

I planen fyller samarbeten mellan utbildningar och arbets­liv en viktig roll för att ge kommunens barn och unga så bra möjligheter som möjligt att fatta beslut om vad de vill studera eller jobba med. Dessutom ska normkritik genomsyra hela projektet, så de anställda på skolor och förskolor låter stereotypa bilder få så lite utrymme som möjligt i arbetet med elevernas framtidsdrömmar.

Undviker stereotyper

Eleverna ska kunna välja vilka riktningar de vill ta oberoende av till exempel kön, funktionsnedsättning eller social och kulturell bakgrund. Konkret kan det till exempel handla om att lyfta fram elektriker som är tjejer och förskolepersonal som är killar vid studiebesök. Att inte reagera som att det vore något konstigt om någon vill söka sig åt riktningar som är normbrytande utifrån den elevens bakgrund är ett annat exempel. Barn till akademiker ska kunna läsa ett praktiskt gymnasieprogram, elever som länge kämpat med att lära sig svenska har alla möjligheter att söka sig till yrken som baseras på språket, i framtiden.

– Vi ska öppna upp så att alla får samma möjlighet att bli vad de vill, säger Maria Järgenstedt, lokal process­ledare i Härryda kommun.

En kartläggning av kommunens behov har redan gjorts. I januari träffades den nyskapade arbetsgruppen i Härryda för första gången för att börja arbeta fram den konkreta planen. Till hösten ska den sedan testas på minst två pilotskolor i kommunen.

Regelbundna möten sker med Partille och Stenungsund, som också de deltar.

Tanken är att modellen för att ta fram en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning sedan ska kunna användas av andra kommuner.