Brandskyddet brister i Härryda

Härryda

En ny kartläggning av kommuners arbete med individanpassat brandskydd visar att brandskyddet brister i Härryda kommun. Brandskyddsföreningen uppmanar nu landets kommuner att ta ansvar för att skydda de mest utsatta människorna.

Enligt MSBs statistik dog 113 svenskar i bränder 2017. Det är det högsta antalet på sju år. Majoriteten av de människor som dog var äldre och funktionshindrade. Anledningen är att det är svårare för dessa människor att släcka en brand eller ta sig ut.

Nu menar Brandskyddsföre­ningen att landets kommuner måste ta ett större ansvar.

– Kommunerna måste ta ansvar. I slutändan handlar det om ekonomiska beslut som kan avgöra om man överlever en brand eller inte. Ett anpassat skydd behöver inte kosta mycket, det kan räcka med en spisvakt eller flamsäkra sängkläder, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Varje kommun har ett ansvar för att äldre invånare ska bo under trygga förhållanden. Samtidigt visar SKLs nysläppta rapport Trygghet och säkerhet 2017 att 19 kommuner i Sverige saknar ett individanpassat brandskydd. Härryda är en av de kommuner som arbetar med anpassat brandskydd, men inte fullt ut.

Bör ingå i rutinen

Brandskyddsföreningen uppmanar kommunerna att inkludera individanpassat brandskydd i kommunala handlingsprogram, och att frågor gällande brandskydd ska ingå i rutinerna för biståndshandläggning.

– Kommunernas räddningstjänst måste rikta in sig på hembesök och ge stöd till hemtjänst och biståndshandläggare i deras arbete med brandsäkerhet, säger Lars Brodin i pressmeddelandet.

Brandskyddsföreningen arbetar för att riksdag och regering ska ta fram nationella riktlinjer för individanpassat brandskydd, och att lagen om bostadsanpassningsbidrag ska omfatta brandskyddsåtgärder.