• Bild: JENNY FÖRANDER
    VILL UTÖKA. Samgräv AB vill öppna en bergtäkt och en ny deponi strax intill Fäxhults återvinningsstation. Att ha tre verksamheter på samma ställe minskar transporterna.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

”Grannarna kommer inte att märka det här”

Härryda

Bergtäkten ligger rätt i naturen för att inte störa något folk. Det säger Roger Hansson, vd på Samgräv AB.
– De boende kommer aldrig att märka det här.

Det byggs för fullt i Göteborgsområdet. Det innebär att behovet av byggmaterial är stort liksom behovet av ytor där det går att deponera lera och jord från byggarbetsplatser.

Alla vill ha bostäder

– Alla vill ju bygga bostäder, men var ska man lägga leran? Man måste ju gräva ner husen och då blir det massor över som man måste lägga någonstans. Alternativet är att inte bygga några hus, säger Roger Hansson.

Han beskriver Samgräv som ett miljöföretag. De tar hand om restprodukter från byggnationer och sorterar och återvinner dem. Ju mer återvunnen krossad betong de kan leverera till olika byggprojekt, desto mindre mängder berg måste brytas från bergtäkten.

– Berget är en naturresurs som vi ska vara rädda om, säger han.

Han tar flisen som kommunerna lägger ut på vägar och gångbanor under vintern som ett annat exempel.

Återvinner grus

– Det är tusentals ton flis som används i Härryda och Göteborg när det är halt. När de gör sin vårstädning vill vi gärna att de kommer med flisen till oss så att vi kan sortera bort skräp och göra rent. Då kan den användas igen i stället för att man dumpar den och tar nytt, säger Roger Hansson.

Slipper tomkörning

Samgräv driver sedan några år tillbaka Fäxhults återvinningsanläggning som ligger mitt för Skanskas bergtäkt utmed vägen mot Hindås. Tanken är nu att de även ska öppna en bergtäkt och en ny deponi i samma område.

– Det är mer miljövänligt att ha tre verksamheter på samma ställe. Då kan samma lastbil tippa av lera och hämta upp nytt byggmaterial och slipper köra så mycket tomkörning. Vi har en likadan anläggning i Uddevalla, säger Roger Hansson.

Han menar att de boende i området inte behöver oroa sig över att bli granne med den nya bergtäkten. Samgräv kommer att gräva ett hål ner från Brattåsbergets högsta topp. I och med att de behåller berget runtom kommer ljudet inte att sprida sig. Dessutom behåller de skogen runt om bergtäkten som inte kommer att synas från vägen.

Men de boende hör buller från Skanskas bergtäkt som ligger betydligt längre bort från deras hus…?

– Det kan bero på många olika faktorer. Skanskas bergtäkt ligger högre upp och har ingen skog runtom, vilket kan påverka spridningen av buller. Vi vill inte få folk emot oss och använder modern teknik för att ljudet inte ska sprida sig.

Roger Hansson berättar att det pågår en mängd olika utredningar, bland annat en hydrogeologisk undersökning för att försäkra sig om att bergtäkten inte orsakar några problem med grundvattennivån.

– Finns det någon risk för det höjer vi botten på berget, säger han.

Bara rena massor

Han poängterar också att det endast är rena lermassor som tas emot på deponin. Efter några år planteras ny skog på platsen.

Roger Hansson konstaterar att människor i närområdet alltid blir oroliga när något skall byggas, men att de ofta är positiva när det väl är klart.

– De får gärna komma till oss med frågor, säger han.