Guldsmedsgården kvar i väntan på utredning

Landvetter

Det kom inget beslut om Guldsmedsgårdens serviceboende i måndags.
Samma dag bestämde sig kommunens tjänstemän för att ta tillbaka ärendet, efter samtal med kommunalråden.
– Vi ska inte stressa utan ta det med lugn och ro, ordning och reda och involvera de som är berörda, säger Per Vorberg (M).

I måndags skulle kommunstyrelsen ha bestämt ifall Guldsmedsgården, ett boende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, ska avvecklas. Förslaget väckte starka känslor, inte minst hos de boende själva som inte alls ville flytta ifrån trygghet och gemenskap. Många Härrydabor har engagerat sig i frågan och kritiserat förslaget. Nu har kommunen alltså tagit tillbaka förslaget.

Politisk enighet

– Jag tror det är jättebra att förvaltningen tar tillbaka ärendet och att vi nu jobbar på en strategi där vi skapar en helhetsbild av hur vi ska gå vidare. Målet är att göra det så bra som möjligt för brukarna, säger kommunalrådet Patrik Linde (S).

Kommunalrådet Per Vorberg (M) håller med. Förvaltningen behöver titta på alla boenden inom LSS och på brukarnas behov. Den behöver också ta ett helhetsgrepp på vilka satsningar som ska göras inför framtiden. Redan i dag finns ett överskott på platser för målgruppen. Samtidigt står en ny servicebostad och en ny gruppbostad klara för inflytt under våren och det finns ytterligare två byggplaner för målgruppen.

Behöver riktlinjer

Ett annat behov är tydliga riktlinjer för förvaltningen att arbeta efter, så det finns en struktur kring vilka brukare som flyttar till vilken typ av boende.

Efter protesterna kring att personer med funktionsnedsättningar skulle tvingas flytta från Guldsmedsgården kommer kommunalråden och några tjänstemän att besöka serviceboendet för att bland annat prata om hur information ska nå ut i framtiden.

Kommunen ska också diskutera med brukarorganisationen FUB för att hitta bättre sätt att kommunicera med brukare, goda män, anhöriga och personal.