Inget gehör för kraftledningskritiker

Hällingsjö/hindås

Ett tiotal markägare överklagade den planerade kraftledningen mellan Hällingsjö och Hindås, men fick nej i domstol. Nu väntar de besked i nästa instans.

Som HP tidigare har skrivit har Vattenfall eldistribution fått tillstånd att bygga en 40 kilovolts luft- och markledning från Hällingsjö till Hindås. Ett tiotal markägare överklagade beslutet, men fick nej av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

I domen står det bland annat att det ”inte har framkommit att det skulle finnas några sådana markintressen som skulle motivera en markförläggning av ledningen. Samma bedömning kan göras när det gäller ledningen påverkan på miljön och människors hälsa. Valet av plats för ledningen kan därför godtas.”

Vidare till nästa instans

Ett av villkoren i tillståndet ändras dock. Det handlar om att körning för byggnation, planerat underhåll, inspektion och reparation av ledningen bara skulle få ske på våtmarker när dessa var tjälade. Det villkoret upphävs av mark-och miljödomstolen.

Flera av markägarna har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen. Där har ärendet dock ännu inte avgjorts.