Klassiska stridsfrågor skapade debatt i KF

Mölnlycke

Kommun­fullmäktige hade sammanträde under måndagskvällen. Mötet bjöd inte på några större överraskningar, tvärtom var det i klassiska stridsfrågor som tonläget höjdes i lokalen.

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige var som brukligt kallade till sammanträdet på Råda rum måndag 26 mars. I princip samtliga närvarade med undantag för någon enstaka ersättare här och där. Kommunfullmäktiges ordförande och talman Maria Kornevik Jacobsson (C) styrde förhandlingarna.

Regler vid upphandling

Hela 22 punkter avhandlades på knappa tre och en halv timme men debatterna var inte särskilt förvånande. Det var först vid punkten om antagande av politisk styrning av konkurrensutsättning som skiljelinjerna i kommunen utkristalliserades. Det stod i första hand mellan det borgerliga styret, Calle Johansson (SD) och ledamtöter från oppositionen med bland andra kommunalrådet Patrik Linde och ledamot Thomas Gustafsson (S).

Två olika förslag

Samhällsbyggnadsberedningen har tagit fram två förslag som skiljer sig åt på en punkt. S-gruppen i beredningen har tagit fram förslag två, en omarbetning av den politiska styrningen, vilket innefattar att all offentlig upphandling ska tillämpas med krav på kvalitét samt att utföraren tillämpar kollektivavtal.

Det borgerliga styret motsätter sig generella tvångs­åtgärder och Calle Johansson från SD menar att kravet på kollektivavtal vid upphandlingar strider mot lagen. HP har utan framgång sökt Calle Johansson för en kommentar. Kommunfullmäktige röstade nu ja till förslag ett från beredningen.

– Det var synd. Vi tycker ju att kollektivavtalen är det viktigaste i sammanhanget, de borgerliga har helt klart andra prioriteringar, säger Patrik Linde (S).

Vinstutdelning

En annan het potatis under sammanträdet var den om vinstöverföringen i Förbo. De fyra ägarkommunerna har föreslagit att bolaget, enligt ett undantag i lagen om kommunala bostadsbolag, delar ut pengar proportionerligt förutsatt att pengarna går till bostadsmässiga åtgärder. Per Vorberg har ställt sig neutral och sedan positiv till förslaget medan Patrik Linde vill att pengarna ska stanna kvar i bolaget.

– För att lösa bostads­situationen så måste det byggas nya bostäder, och det gör Förbo, vi har inget annat kommunalt bostadsbolag.

Per Vorberg å sin sida yrkade på att förslaget om värdeöverföringen redan fattats av ägarrådet (ägarkommunerna) och att det vore ett avtalsbrott att motsäga sig utdelningen.

Kommunfullmäktige röstade dock nej till överföringen och det får nu utredas och analyseras av de andra ägarkommunerna.

HP har sökt Per Vorberg utan framgång.