Arkivbild: JENNY FÖRANDER
Vem tar över? Stjärnkrögaren Leif Mannerström var intresserad av att ta över driften av restaurangen på Råda säteri men har nu backat ur.

Mannerström: ”Det hela är väldigt rörigt”

Mölnlycke

Leif Mannerström tar över restaurangverksamheten på Råda säteri, säger Robert Säll.
Det är för turbulent kring Råda säteri och det finns inga planer på att ta över, säger Leifs fru Lilian Mannerström.
Turerna fortsätter kring Råda säteri i Mölnlycke.

”Jag är rädd för att det nu kommit till en låsning där vi riskerar en utgång som blir väldigt dålig både för mig, Råda, hyresgäster och kommunen. Självfallet är det bäst om man kan komma fram till en överenskommelse.” Så skriver Robert Säll, vd och ägare till Råda säteri och gästgifveri AB, som hyr Råda säteri av kommunen, i ett mail till kommunalråden Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S).

Säll föreslår att den kända krögaren Leif Mannerström köper hans företags inkråm och tar över driften av restaurangverksamheten på
Råda säteri. Robert Säll säger till Härryda-Posten att han redan tecknat ett avtal och att Mannerström snart ska flytta in sin verksamhet. I utbyte mot inkråmet får Robert Säll tillräckligt mycket pengar för att bli av med sina skulder, och Härryda kommun får en stabil krögare på Råda säteri.

– Allt är utstädat på Råda säteri, det är bara för Mannerström att stiga på, säger Robert Säll.

Blir inget avtal

Enligt Lilian Mannerström, Leifs fru och styrelseledamot i Leif Mannerström AB, är dock alla planer på avtal avbrutna. De många turerna kring Råda Säteri, Råda säteri och gästgifveri AB:s stora skulder och konflikten mellan Robert Sälls företag och Härryda kommun är för avskräckande.

– Det hela är väldigt rörigt. Vi vill inte beblanda oss med det, säger hon.

Paret vill inte heller vänta på att Härryda kommun eventuellt tar över och vill hyra ut restaurangverksamheten. Processerna kan ta för lång tid förklarar Lilian Mannerström. Hon och Leif har många andra projekt att fokusera på.

Behöver godkännande

Robert Säll har mailat kommunalråden Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) via deras ombud, för att presentera sina planer på att låta Mannerström ta över och försöka hitta ett sätt att förlikas. För att Mannerström ska kunna ta över avtalet från Robert Säll krävs att kommunfullmäk­tige godkänner överlåtelsen och någon sådan plan finns inte i dagsläget. Inget av kommunalråden vill heller driva frågan och ta den till KF. De sitter still i båten och väntar på en dom från tingsrätten.

De enda andra möjligheterna för Mannerström att ta över restaurangverksamheten på Råda är genom att köpa hela bolaget eller om kommunen får full rådighet och Mannerström därefter vinner den nödvändiga upphandlingen.

Väntar på rätten

I tingsrätten pågår en tvist där Härryda kommun stämt Råda säteri och gästgifveri AB för att inte ha betalat hyran. Går domstolen på kommunens linje kan Härryda kommun ta tillbaka byggnaden Råda säteri från företaget, utan att vänta på att hyreskontraktet ska gå ut i slutet av år 2019. En sådan dom skulle dock kunna överklagas och det är osäkert hur lång processen skulle kunna bli. Under tiden håller restaurangen och caféet på Råda säteri stängt.

En annan risk är att Råda säteri och gästgifveri AB går i konkurs. Företaget har just nu en skuld på knappt 1,4 miljoner kronor hos Kronofogden. Vid en konkurs riskerar det att säljas av konkursförvaltaren. Vanligtvis ingår då hyresavtal i köpet, vilket skulle betyda att förfoganderätten över Råda säteri kan hamna hos vem som helst fram tills kontraktet gått ut eller tvisten i tingsrätten eventuellt fått en upplösning till kommunens favör. Detta är dock spekulationer om en okänd framtid.

Tar inte initiativet

Kommunalråden har möjlighet att göra frågan till ett politiskt ärende och ge tjänste­män i uppdrag att hitta ett förslag till förlikning, för att sedan lyfta frågan i fullmäktige för beslut. Efter det förra, starkt omdebatterade förlikningsförslaget (se faktarutan) har Per Vorberg dock inga planer på att ta initiativ till något sådant om inte också Patrik Linde är med på det. Och Linde är inte intresserad.

För Patrik Linde är linjen tydlig: Kommunfullmäktige har bestämt att kommunen ska ha rådighet över Råda säteri. Ett förslag som går ut på något annat är inte aktuellt innan KF eventuellt sagt något annat. Inte ens om det handlar om en så välrenommerad krögare som Leif Mannerström.

”Det är så dumt”

Per Vorberg trycker också på vikten av att kommunen får tillbaka förfoganderätten.

– Kommunfullmäktige har sagt att kommunen ska ha rådighet över Råda säteri. Alla förslag som inte går ut på det är irrelevanta, säger han, och fortsätter.

– Det bästa sättet att säkra rådigheten är genom en överenskommelse, men jag tänker inte driva det här ensam.