Nu avverkas skogen väster om Yxsjön

Mölnlycke

För en vecka sedan började avverkningen av det omdiskuterade skogsområdet strax väster om Yxsjöns naturreservat, vid Nya Långenäs.
– Vi fick svar från länsstyrelsen att de inte tänker göra något åt det, säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda.

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs ornitologiska förening och före­ningen Skydda skogen har länge kämpat för att det 8,1 hektar stora skogsområdet väster om Yxsjöns natur­reservat ska räddas från avverkning. De menar att stora delar av det aktuella området är för viktigt för bland annat tjäder, bivråk, spillkråka, knärot och spindelblomster för att skogsmaskiner ska släppas in. Dessutom finns det fornlämningar i området som de menar kan ta skada. Också nätverket Bevara skogen kring Yxsjön har kämpat för området.

Accepterar avverkning

Föreningarna har kontaktat både myndigheter, kommunen, skogsägaren och skogsbolaget Södra för att freda viktiga delar av området. I ett sista försök att påverka har de begärt att länsstyrelsen ska utreda om det krävs artskyddsdispens. Länsstyrelsen menar dock att de redan tagit ställning i frågan och inte tänker sätta sig i vägen för avverkningen.

– Vi har tidigare lämnat synpunkter i Skogsstyrelsens ärende. Vår bedömning står fast att Skogsstyrelsen gett en korrekt vägledning, säger Robert Knubb, naturvårdshandläggare hos länsstyrelsen.

Han menar att Skogs­styrelsen haft tillgång till naturskyddsföreningens inventering innan de yttrade sig om avverkningen, som de alltså godtar.

– De har gjort en rimlig bedömning, säger han.

SNF skeptiskt

Michael Nilsson är skeptisk.

– Länsstyrelsen menar att de arter vi lyft fram inte påverkas så mycket. Vi har motsatt uppfattning. Till exempel kräver flera fågelarter stora arealer. Får man kalhyggen och planterad skog trivs de inte och det blir svårt att hitta mat. För tjäder, bivråk och duvhök räcker det inte med det naturreservat som finns, säger han.

Gör utvärdering

Michael Nilsson förtydligar att grupperna inte säger nej till avverkning, men att de bedömer att ungefär hälften av området borde bevaras. Nu är planen att utvärdera avverkningen då den är färdig och att fortsätta arbeta för området i stort.

– Vi hoppas att både skogsbruket och myndigheterna ska inse att man måste ta ett helhetsgrepp på området. En kombination av att fortsätta avverka, jättebyggprojektet Landvetter södra och en ny järnvägsdragning kommer att utarma området runt om Yxsjön. Det är så många del­ansvariga att ingen tar på sig ansvaret för helheten, säger Michael Nilsson.