Nytt äldreboende på ritbordet

Mölnlycke

Kommun­styrelsen har fattat beslut om ett nytt äldreboende. Verksamheten kommer drivas av ett vårdbolag med vinstsyfte.
– Vi har samma kvalitetskrav som vanligt, säger Lena Lager, chef för socialtjänsten.

Beslutet om att uppföra ett nytt äldreboende grundar sig på socialtjänstens beräkningar om vårdbehovet i Mölnlycke. Det nya hemmet ska byggas i bostadsområdet Säteriet med plats för 54 personer i nuläget. I samband med kommunfullmäktiges budgetplan i november 2017 bestämdes att all ny kommunal verksamhet ska prövas mot andra utförare.

Varför har man tagit detta beslut?

– Man vill stimulera och vitalisera verksamheten. Man vill dra lärdom från andra aktörer och se vilka förbättringsområden som finns, säger socialchefen Lena Lager.

Som en följd av beslutet har kommunen nu genomfört en upphandling med vårdföretaget Attendo som ska äga och driva vårdhemmet. Avtalet mellan Attendo och kommunen löper över en period på tio år från och med startdatum med en möjlighet till förlängning vart femte år. Preliminärt startdatum är juni 2022.

Tar fram detaljplan

I nuläget har kommunen tillsatt en arbetsgrupp där socialtjänsten och sektor samhällsbyggnad ingår för att ta fram en detaljplan för bygget. Lena Lager menar att den största delen av ­socialtjänstens arbete redan är klart.

– Vi har tagit fram ett förfrågningsunderlag, som beskriver tjänsten vi vill köpa av Attendo, vad som ska ingå i den och vilka kvalitetskrav som gäller. Innan dess har underlaget legat ute så att alla som var intresserade fick möjlighet att svara på anbudet.

Detaljplanen ska tas fram tillsammans med Attendo som kommer att se över vilka möjligheter som finns för bygget. I första hand avseende äldreboendet men byggrätten innefattar också bostäder eller annan bebyggelse som anses lämplig.

Sätter upp ramarna

På sektor samhällsbyggnad vill man ha ett samråd så snart som möjligt. Verksamhetschef för plan-och bygglov Peter Wallentin menar att man måste gå ut med information till boende och andra företag i området innan man presenterar ett förslag.

Så vad gör ni just nu?

– Vi sätter upp ramarna för hemmet kan man säga. Alltså hur högt och stort man får bygga, men eftersom Attendo ska driva det så får de lägga fram sina förslag för att sätta sin prägel på det.

Vad kan du mer berätta om projektet?

– Vi är nöjda med tomten för bygget. Den är stor och ligger i ett bra område med goda kommunikationer, nära till både centrum och naturen.

När tas första spadtaget?

Det är lite för tidigt att säga. Men tanken är att det ska öppna i juni 2021.