• Illustration: WHITE ARKITEKTER
  BILARNA FÖRSVINNER. White arkitekter föreslår att parkeringstorget i centrum i stället används till handel, exempelvis i form av en saluhall som kan kombineras med annan handel och verksamhet.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
  STORT INTRESSE. Under torsdagens dialogmöte i Råd rum uppdaterade kommunalrådet Per Vorberg (M) åhörarna om läget när det gäller Götalandsbanan innan Johan Lundin presenterade White arkitekters visioner för framtidens Mölnlycke.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
  KOLLEGOR. Mölnlyckebon och arkitekten Ola Torrång fick en pratstund med Johan Lundin från White arkitekter.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
  TILLGÄNGLIG. Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) fanns på plats för informera om läget för Götalandsbanan och lyssna till Mölnlyckebornas synpunkter kring utbyggnaden av centrum.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
  BEHÖVER VÄXA. Grannarna Cecilia Ögärd och Bo och Eva Rimgren är positiva till att Mölnlycke växer. Cecilia är dock mer för höga hus medan Bo vill behålla småstadskaraktären.

Visioner för framtidens Mölnlycke

Mölnlycke

Ett bilfritt centrum och saluhall i stället för parkering.
I samband med torsdagens dialogmöte visade arkitektkontoret White upp sina visioner om hur Mölnlycke ska växa och utvecklas i framtiden.

Även om Mölnlycke har vuxit mycket de senaste åren är de centrala delarna fortfarande glesbefolkade. Från dagens 20 invånare per hektar vill White arkitekter därför se en fyrdubbling till 80 invånare per hektar.

Det skulle innebära 2 700 nya bostäder och 5 400 fler invånare, som i sin tur skulle ge ett bättre underlag för att skapa ett levande centrum med upplevelser och butiker.

Det är Härryda kommun som har gett arkitektkontoret i uppdrag att göra en stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum. Syftet är att man vill ta fram en inriktning för hur Mölnlycke ska utvecklas i framtiden.

Två olika förslag

I torsdags presenterade White arkitekter sina idéer för politiker, tjänstemän och allmänhet i samband med ett dialogmöte i Råda rum. Då det fortfarande är oklart hur en framtida tågstation i Mölnlycke ska se ut presenterade de två olika förslag; ett med en tågstation i nuvarande läge och ett med en överdäckad station.

Kommunalrådet Per Vorberg (M) passade samtidigt på att uppdatera åhörarna om läget när det gäller Götalandsbanan.

– Inga höghastighetståg kommer att gå genom Mölnlycke centrum. Det blir inga fem spår, möjligtvis tre spår där vi som sämst kommer att ha kvartstrafik till Göteborg och Borås, sade han.

Sedan var det dags för Johan Lundin från White att presentera arkitekt-
kontorets studie. De lyfte där fram Mölnlyckes värden men också utmaningar. På den positiva sidan finns de gröna och blå värdena; närheten till grönområden och vatten. Ortens kulturhistoria, kollektivtrafiken, närhet till utbildning och idrott lyftes också fram som värden.

Många ”baksidor”

Bland utmaningarna nämns att stora ytor i centrum används till parkering och att det finns många ”baksidor” riktade mot publika ytor. Konkurrensen med andra närliggande orter som Göteborg, Mölndal och Partille nämns också som en utmaning liksom att det finns barriärer, som järnvägen och Mölndalsån, som skapar ett delat centrum.

Att förvandla barriärer till mötesplatser blir därför en av strategierna för att skapa ett mer attraktivt Mölnlycke.

En annan strategi är att öka utbudet i centrum. Bland
annat föreslår White arkitekter att torget, som i dag är
parkeringsplats, i stället
bebyggs med en saluhall.
Centrumkärnan föreslås utvidgas åt öster mot Mölnlycke fabriker och söderut över ån mot ett nytt stationsområde.

Säterileden behöver avlastas och nya parkeringsmöjligheter skapas för att minska biltrafiken i centrum.

Behöver växa

Efter White arkitekters presentation gavs besökarna tillfälle att mingla och framföra sina synpunkter till närvarande politiker och tjänstemän. Härryda-Posten fick en pratstund med grannarna Cecilia Ögärd och Bo och Eva Rimgren som var positiva till White arkitekters idéer.

– Jag tycker det känns bra. De behöver göra något åt centrum, sade Cecilia Ögärd.

Bo Rimgren nappade på förslaget med en saluhall i stället för parkering i centrum.

– De skulle ha gjort så från början. Det ska inte vara trafik genom centrum, sade han.

Cecilias släkt har bott i Mölnlycke i många generationer. Mycket har förändrats under åren och Cecilia tycker att det är positivt.

– De har lyckats bra i Mölnlycke och orten behöver fortsätta växa. Här går det att bygga runt centrum, vi har ingen motorväg som går rakt igenom orten som i Mölndal och Partille. Något de borde göra är att bygga billiga
bostäder åt ungdomar, det har de inte lyckats med.

Cecilia ser gärna att de bygger bostäder på höjden i centrum, medan Bo Rimgren vill behålla småstadskaraktären och bygga mer på bredden.

White arkitekters stadsbyggnadsstudie finns att läsa på Härryda kommuns hemsida.