• Bild: JENNY FÖRANDER
    OVANLIG SYN. Stenbrottet i Mölnlycke var ett av få byggprojekt som pågick under fjolåret. Flera andra projekt har skjutits upp på grund av överklaganden, vilket har gjort att kommunen inte lever upp till målet med en befolkningsökning på 1,5 procent.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Bostadsbyggandet hamnat på efterkälken

Mölnlycke

Kommunen går framåt ekonomiskt och når större delen av verksamhetsmålen. – Däremot har vi inte klarat bostadsbyggandet, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Enligt kommunens årsredovisningsrapport visar Härryda på goda ekonomiska resultat, med ett överskott på 94 miljoner kronor. Lägre kostnader och högre skatteintäkter tillsammans med en hyggligt god hushållning är enligt rapporten bidragande faktorer.

Av 156 verksamhetsmål är 114 uppfyllda, 36 delvis­ uppfyllda och sex inte uppfyllda. Ett av delmålen som inte är uppfyllda är att bostads­byggandet och befolknings­ökningen hamnat på efterkälken.

– Det handlar främst om att flera stora bostadsprojekt försenats på grund av utdragna och komplicerade byggprocesser, säger Per Vorberg.

Vad är det som dragit ut på tiden?

– Bostäderna vid Mölnlycke fabriker har till exempel halkat efter på grund av att länsstyrelsen kom in precis på slutet och skulle göra en utredning. Då var vi tvungna att sätta bygget på paus.

För få projekt

Bostadsbyggandet i Härryda ska vara anpassat till en befolkningsökning på 1,5 procent. Befolkningsökningen uppgick till 0,8 procent i fjol och enligt Per Vorberg är det ett resultat av att byggandet kom av sig. Han tillägger att kommunen inte haft tillräckligt många byggprojekt i rockärmen. När ett inte blivit av hade man då i stället kunnat gå vidare med nästa.

Även i Landvetter centrum var det tre bostadskvarter som inte kunde påbörjas under det gångna året på grund av överklaganden.

– Av de byggplaner vi tog fram 2017 så var det flera hundra bostäder som inte blev av, enbart på grund av att planerna blev uppskjutna.

Enligt årsredovisningen antogs detaljplaner för 900 nya bostäder och inom ramen för pågående plan­arbetet ryms 3 000 bostäder till. Per Vorberg menar dock att det också behövs byggas förskolor och grundskolor.

Hur mycket byggdes det i fjol?

– Det var 81 bostäder som stod klara. Vi brukar ligga på 100-150 lägenheter, men vi ska jobba upp beredskapen så att vi kan nå våra bostadsmål, det är väldigt viktigt för framtiden, säger han.

Vill ha fler hyresrätter

Kommunalrådet Patrik Linde (S) delar uppfattningen att bostadsbyggandet måste tillta. Däremot ser han skilje­linjer mellan det borgerliga styret och oppositionen gällande vilken typ av bostäder som ska prioriteras.

– Vi vill se fler hyresrätter än vad de vill. Vi vill ha blandad bebyggelse, vi hade gärna
sett hyresrätter längs hela Idrottsvägen i Mölnlycke.

Patrik Linde menar att efterfrågan på bostäder är jättestor. Men det räcker inte bara med bostäder utan kommunen måste bygga ut hela samhället. Då kommer också flera av de andra målen, som att 80 procent av nybyggda bostäder ska ha tillgång till attraktiv kollektivtrafik, kunna uppfyllas. Det gjorde det inte enligt rapporten.

– Kollektivtrafiken är inte kommunal, så det enda vi kan göra är att bygga ut infrastruktur och bostäder. Trafiken hänger ihop med behovet, ju högre behov desto bättre tillgänglighet, säger Patrik Linde.

Årsredovisningen innehöll som tidigare poängterats ett fåtal andra punkter där kommunen inte levt upp till målen. Det gällde bland annat antalet klagomål på dricksvattnet samt riktade insatser för unga med svåra problem med egen försörjning.

– Vi har inga anmärkningar­
på hur majoriteten jobbar med den frågan om unga. Det kanske borde göras mer för att få unga i arbete men det tror jag styret också vill, säger Patrik Linde.