De många turerna kan ta slut

Härryda

HP har tidigare skrivit om en pojke som farit illa i skolan och missat större delen av sin skoltid. Skolinspektionen kritiserade skolan för att inte främja pojkens närvaro och Socialtjänsten kritiserade föräldrarna. Nu vill pojken byta skola.

Problemen med Jonas skolgång började redan i förkoleklassen. Föräldrarna insåg att han behövde extrastöd för att klara av undervisningen. Ett expert­utlåtande från Barn och ungdomsmedicin i kommunen ansåg också att Jonas behövde extrahjälp. Jonas blev mobbad och utstött av klasskamrater och andra elever och när skolledningen tog tag i problemet blev situationen bättre men Jonas var fortfarande ensam. Till slut orkade han inte gå till skolan och i perioder stannade han hemma helt och missade en stor del av undervisningen.

– Som förälder får man panik när ens barn vägrar gå till skolan, man vill göra allt för att lösa problemet, säger Jonas pappa.

Anmälde skolan

Föräldrarna anmälde skolan till Skolinspektionen vid upprepade tillfällen men blev i gengäld själva anmälda till socialtjänsten. Myndigheten gick på skolans linje och menade att pojkens problem i skolan grundades på missförhållanden i hemmet. Enligt pappan misstänkliggjordes Jonas mamma som ansågs oförmögen att se sonens behov.

– Det var helt befängt. Vi har fyra barn till och de har inte haft några som helst problem i skolan, säger Jonas pappa.

Skolinspektionen gav föräldrarna rätt och menade att skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få tillbaka Jonas till undervisningen.

När föräldrarna kontaktade BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, fick de till svar att skolan först måste sätta in adekvata stödinsatser innan de kunde påbörja en utredning av deras son.

– Det blev ett moment 22. För att få tillbaka Jonas till skolan krävdes att vi kände till vilken typ av stöd han behövde. Vi hamnade i en helt hopplös situation, säger Jonas pappa.

Stödet från skolan

Efter att HP uppmäksammat fallet fick Jonas stöd och uppmuntran av föräldrar och elever på skolan och situationen blev bättre. Han fick även stödpersonal som dock drogs in när skolan såg att närvaron ökade. Som ett resulatat av detta dalade Jonas närvaro igen.

Till slut fick Jonas en remiss till barn- och undomspsykiatrin 2016 och har nu fått diagnosen autism. Han fordrar specialundervisning vilket enligt Jonas pappa är förankrat både i kommunen och på skolan. Men skolan har inte kunnat ta fram någon stödlärare med rätt kompetens.

– Det saknas ofta kunskap och resurser för att ge rätt stöd till elever med autism i skolan. Inte sällan skuldbeläggs i stället föräldrarna för barnets problem, det har vi förstått nu när Jonas fått en diagnos, säger Jonas pappa.

Föräldrarna har haft kontakt med specialskolan Magelungen i Göteborg som kan erbjuda Jonas en plats. Men Magelungen menar att Jonas på grund av sin långa tid borta från skolmiljön behöver en tillvänjningsperiod, ett så kallat ”hemmasittarprogram” för att bytet ska fungera. Under den här tiden behöver Jonas experthjälp både i hemmet och i skolan.

Socialtjänsten beviljade initialt inte ”hemmasittarprogrammet” men har nu ändrat sig efter att Jonas pappa anmält myndigheten till Barn- och elevombudet, BEO.

Skolinspektionen anser att ansvaret för Jonas skolgång till syvende och sist hamnar på skolan, även om Socialtjänsten drar åt ett annat håll. BEO kan inte göra något åt föräldrarnas anmälan av Socialtjänsten då myndigheten granskas av IVO. Ärendet har nu landat på kommunen för en internutredning. Huruvida Jonas får genomgå ”hemmasittarprogrammet” i Magelungens regi är oklart i nuläget.

Jonas pappa vill inte hänga ut någon enskild person i den här härvan. Han tycker att skolan på det stora hela har engagerat sig och vidtagit åtgärder som dock varit verkningslösa på grund av att det saknats rätt diagnos. Dessutom har skolan skyldighet att anmäla misstänkta missförhållanden till socialtjänsten.

– Samtidigt har det funnits en misstänksamhet mot oss föräldrar då man från skolledningen velat klandra oss för Jonas låga närvaro. De har inte lyssnat på Jonas, hade de gjort det så hade de hört det han säger till oss, att han inte har velat gå dit, säger Jonas pappa.