Högt söktryck till Hulebäcksgymnasiet

Mölnlycke

Hulebäcksgymnasiet fortsätter att vara en av de populäraste kommunala gymnasieskolorna i Göteborgsområdet.
– Det är glädjande att vi håller ställningarna men mindre glädjande att det kan vara ungdomar i kommunen som inte kommer in, säger Egil Gry, verksamhetschef för Hulebäcksgymnasiet.

Enligt den preliminära gymnasieantagningen som nyligen presenterades har 563 elever antagits till de olika programmen på Hulebäcksgymnasiet, vilket är fler elever än någon annan skola i Göteborgsområdet har tagit in.

– När den slutgiltiga intagningen är klar framåt midsommar kommer vi att ha tagit in runt 600 elever. Vi tog in lite färre elever i höstas så nu har vi fått lite luft i systemet, bland annat har eleverna på Språkintroduktion minskat, säger Egil Gry.

Det betyder att skolan kommer att ha runt 1 750 elever till hösten. En lagom siffra för att kunna bedriva en bra verksamhet, enligt Egil Gry.

Svårt att komma in

Skolans popularitet innebär att söktrycket är hårt till teknik-, samhälls-, natur- och ekonomiprogrammen.

– Intagningspoängen har stigit markant och det är svårt att komma in. Totalt har vi cirka 250 reserver, säger Egil Gry.

Till ekonomiprogrammets 96 platser finns det exempelvis 65 reserver.

Egil Gry tycker att det är väldigt glädjande att det är gott om sökande även till de yrkesförberedande programmen. I höstas tog de inte in några fordonselever men nu har de startat en klass igen och han räknar med att platserna kommer att fyllas.

– Eleverna har förstått att det finns en jättebra arbetsmarknad, säger Egil Gry.

Kö till handelsprogram

Till handelsprogrammet står 26 elever på kö utöver de 30 som är antagna och även platserna på barn- och fritidsprogrammet kommer att fyllas.

Ett smolk i glädjebägaren är dock att det står platser tomma till det estetiska programmet med inriktning på musik.

– Hela estetprogrammet går bra totalt och vi kommer att ta in tre klasser, men musikinriktningen är inte lika populär. Konkurrensen inom musikutbildningarna är stenhård, inte minst från friskolor som Rytmus och Donnergymnasiet. En del musikelever vill hellre gå inne i stan och ser inte vilken fin utbildning vi har. Det vi erbjuder är en väldigt bred utbildning där man kan spela både huvudinstrument och bi­instrument, spela i ensemble, sjunga i kör och vara med i internationella projekt. För att bli en duktig musiker måste man ha bredden, säger Egil Gry.

I nuläget finns 15 lediga platser till musikprogrammet, men Egil Gry räknar med att flertalet kommer att fyllas i samband med den slutgiltiga antagningen till midsommar.

Tvingas in till stan

Egil Gry är glad att skolan fortsätter att vara populär och lockar elever från hela regionen, men tycker samtidigt det är tråkigt att det är många av kommunens egna ungdomar som inte får plats.

– Det är en konsekvens av att skolan är så populär. Det finns ungdomar från kommunen som vill gå här men som tvingas åka in till stan. Det är synd men det är den verkligheten vi lever i, säger han.