Arkivbild: PER ANGER
FÖLJER INTE TRENDEN. Bostadsinbrotten minskar i polisområde Syd med undantag för i Härryda där de i stället har ökat.

Inbrotten minskar – men inte i Härryda

Härryda kommun

Medan bostadsinbrotten minskar i resten av polisområde Syd har de ökat i Härryda kommun.
Framför allt är det villaägare i Mölnlycke som drabbas.

– Vi har haft en konstant minskning de senaste åren, men i Härryda går det inte ner, säger kommunpolisen Niklas Svensson.

Varför inte Härryda följer samma positiva trend som Mölndal och Västra Göteborg kan ha flera olika förklaringar. Det kan handla om områdenas geografiska placering eller att det finns lokala brottslingar som begår inbrott i sitt eget närområde.

– Det är olika kategorier personer som begår inbrott i olika områden. I sydvästra Göteborg har det varit mer ligor medan det har varit mer äldre missbrukare i Mölnlycke och Härryda, säger Niklas Svensson.

98 inbrott 2017

2015 anmäldes 100 bostadsinbrott i Härryda kommun (79 fullbordade inbrott och 21 försök). 2016 sjönk siffran till 82 men i fjol ökade den igen till 98 enligt den statistik som Brå (Brottsförebyggande rådet) nyligen presenterade.

80 anmälningar gällde inbrott i villor och 18 var lägenhetsinbrott.

Niklas Svensson betonar att grannsamverkan är den allra viktigaste faktorn för att minska antalet inbrott.

– I områden med grannsamverkan begås 16-26 procent färre inbrott. Social kontroll är det allra bästa sättet att undvika inbrott. Är det någon som har sett en i ansiktet gör man antagligen inte inbrott i just det området. Man ska inte vara rädd för att gå fram och säga hej och fråga om man kan hjälpa till med något om man ser en okänd person, säger han.

Att ha larm minskar också risken för inbrott. Dessutom kan det vara mycket värt att se över den yttre miljön runt huset.

– Finns det höga buskage eller ett plan så att det går att stå helt obemärkt och bryta sig in? Belysning kan också påverka, säger Niklas Svensson.

Stjäl på byggen

Totalt anmäldes 349 inbrott i Härryda kommun under förra året. En relativt stor ökning skedde när det gäller inbrott på byggarbetsplatser (från 33 till 57), i bilverkstäder och fabrikslokaler.

Niklas Svensson ser dock en naturlig förklaring till ökningen:

– Det sker alltid många stölder på byggarbetsplatser och det har varit många byggen igång, säger han.

En annan utsatt plats är Postnords lokaler i Landvetter.

– Där har det varit jättemycket.

Att byggen drabbas hårt beror på att där finns många dyrbara verktyg och maskiner. Många av de lite äldre inbrottstjuvarna verkar också ha en förkärlek för just verktyg.

– När vi stoppar dem brukar de alltid ha många verktyg i sina bilar. Det är mycket kofötter och annat. En del av dem mekar och skruvar själva, säger Niklas Svensson.

DNA-märkning

DNA-märkning av maskiner blir allt vanligare och gör det lättare att få tillbaka stulna föremål när de dyker upp i något annat sammanhang.

Samtidigt syns en tydlig positiv trend när det gäller inbrott i kommunala lokaler som skolor, fritidshem och bibliotek. 2015 anmäldes 70 sådana inbrott. 2016 var siffran nere på 31 och 2017 skedde 21 inbrott i kommunens lokaler.

– Där är det kommunen som har gjort ett stort arbete. I skolmiljön är det mycket datorer och paddor, i början var de dåligt förvarade men Härryda kommun har varit bra på att öka säkerheten med lås, ökad bevakning och larm.

Även butiksinbrotten minskade från 21 stycken 2016 till fyra i fjol.

– Butikerna har blivit bättre på att förvara sina saker. De sätter upp galler och låser in sina cigaretter. Det har varit många inkörningar nu men de väljer inte de butikerna som skyddar sig bra, säger Niklas Svensson.