Låt lärare vara lärare

Debatt

Ett problem i dagens samhälle är att många yrkesutbildade på hög och mellan nivå inte får göra det som de är utbildade till.

Våra lärare är en sådan grupp. De är utbildade för att lära ut sina kunskaper till våra barn. Men idag får de även fungera som skolsköterska, kurator, vaktmästare och rastvakt. Därför anser vi i SD Härryda att vi måste se över möjligheterna att anställa mer kringpersonal, så att våra lärare får vara just lärare och använda sin kunskap till det de är utbildade för.

Liknande problem finns i många fler yrkesområden. Förskolelärare är en sådan grupp. De är utbildade pedagoger som skall se till våra barns utveckling. Byta blöjor och liknande kan en dagbarnvårdare göra. En undersköterska är utbildad för att på ett professionellt medicinskt sätt ta hand om patienter och brukare – städning, bäddning och dylikt kan ett vårdbiträde göra. Det motiverar säkert också flera att utbilda sig vidare i livet.

Man behöver vidare inte ha gått tre år på polishögskolan för att ta hand om personer som berusat sig till en oacceptabel nivå. Ordningsvakter av olika grad kan lösa dessa och många andra uppgifter inom dagens polisuppgifter, så att även poliser får vara det som de är bäst på, utreda och ta hand om annan brottslighet så att vi på detta sätt får ett tryggare samhälle.

Detta är samtidigt ett sätt att se till att ta tillvara den stora mängden personer som gärna vill ha ett arbete, men som kanske inte har haft möjligheten eller viljan att läsa vidare i skolan på högre nivåer, men ändå kan känna att de behövs i dagens samhälle och bidrar till samhällets utveckling.

Boris Leimar
Ordf. SD Härryda