• Bild: BORIS BERGLUND
    HOTAD ART. Hasselmusen är skyddad enligt lag och dess livsmiljö får inte störas. För att få reda på om den lilla gnagaren finns i kommunen och i så fall var ska en inventering göras under hösten då dess bon är lättast att observera.

Projekt för att spåra skyddad gnagare

Härryda kommun

Hasselmusinventering, biologisk mångfald i dammarna vid Pixbo herrgård och en ny naturvårdsplan för kommunen.
Det är tre lokala naturvårdsprojekt (LONA-projekt) som beviljats pengar från länsstyrelsen.

Hasselmusen är strikt skyddad och får inte skadas eller störas enligt Artskyddsförordningen. För att få reda på om och i så fall var den finns har kommunen nu ansökt om pengar från länsstyrelsen för att göra en hasselmusinventering.

– I och med att den är strikt skyddad är det bra att ha koll på var den finns, säger Emma Nevander, miljösamordnare i Härryda kommun.

Anlitar en expert

Hon berättar att många kommuner i närområdet redan gjort hasselmusinventeringar.

– Vi kommer att anlita experten Boris Berglund som kommer att åka runt och titta och göra en sammanställning under hösten. Det finns en notering om hasselmus vid Långenäs men i övrigt finns det inga rapporter, men experten tror att det finns goda förutsättningar för att de ska finnas i kommunen, säger Emma Nevander.

Bon i träden

Hasselmusens bon ser nästan ut som fågelbon. Den lilla nattaktiva gnagaren samlar gräs som den bygger sitt bo av en bit upp i ett träd.

– De är lättast att se på hösten när löven har trillat ner, säger Emma Nevander.

Om man gör ingrepp som kan störa förekomsten av hasselmus är man skyldig att göra kompensatoriska åtgärder, precis som Härryda kommun har fått göra när den har gjort ingrepp i miljöer där det finns åkergrodor.

Pixbo dammar

Härryda kommun har också beviljats bidrag till projektet Fokus Pixbo dammar. Syftet är att stärka, bevara och sprida kunskap om den biologiska mångfalden i dammarna som ligger i området intill Pixbo herrgård. Dammarna anlades i slutet av 1800-talet som bevattningsdammar till den handelsträdgård som då låg i området.

– Det är en ansökan vi gjorde redan 2015, men då var det väldigt många som sökte så vi fick inga pengar. Nu har vi dammat av den ansökan igen, säger Emma Nevander.

Riktlinjer ska tas fram för hur dammarna ska skötas för att bevara den biologiska mångfalden. För att främja friluftslivet ska det sättas upp informationstavlor som beskriver natur- och kulturvärden i området och placeras ut bänkar med utsikt över dammarna.

Ny naturvårdsplan

Länsstyrelsen har också beviljat bidrag till att göra en uppdatering av kommunens naturvårdsplan. Under 2018 ska kommunen inleda arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och i samband med det är det aktuellt att även göra en uppdatering av den aktuella naturvårdsplanen.

– Vi behöver inte inventera allt igen men det har hänt ganska mycket exploa­teringsmässigt sedan den senaste naturvårdsplanen gjordes. Syftet med planen är att lyfta fram de naturvärden som finns och ha den som kunskapsunderlag exempelvis i samband med nya byggnationer, säger Emma Nevander.

LONA-projekten finansieras till hälften av Naurvårdsverket medan kommunen står för 50 procent av kostnaderna.