Rättelse angående ordförandes citat

Allmänt

21 mars skrev HP att kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) sagt att beslutet om vinstutdelningen i Förbo tagits av ägarrådet i bolaget. Det var en felcitering då Per Vorberg menade att man diskuterat frågan i ägarrådet. Besluten fattas i kommunfullmäktige och ingen annanstans.