Pressbild
Mönstret känns igen. Nicklas Mårtensson från Autism och Aspbergerförbundet menar att skolan behöver få mer och bättre kunskap om autism.

”Skolorna måste ta till sig kritiken”

Allmänt

Förbundssekreterare Nicklas Mårtensson på Autism- och aspbergerförbundet menar att dialogen mellan skolan och föräldrarna är avgörande för elevens utveckling.

– Det är tyvärr vår uppfattning att föräldrarna beskylls för barnens problem i skolan. Inte sällan följer det ett tydligt mönster där föräldrarna anmäler skolan till Skolinspektionen och skolan anmäler tillbaks till socialtjänsten, säger Nicklas Mårtensson.

Han menar att skolorna ofta tolkar signalerna från det autistiska barnet som en indikation på svåra hemförhållanden. Skolan har också anmälningsplikt och måste ta eventuella missförhållanden på allvar.

Vilken typ av stöd ska autistiska barn få i skolan?

Det finns ju tydliga skrivningar om det i skollagen. Alla elever ska ges den hjälp och det stöd som krävs för att kunna utvecklas så bra som möjligt. Man är barn, man är inte myndig, och därför finns det hårda krav på skolan för detta.

Resurser

Enligt Nicklas Mårtensson är det i första hand resurser i form av stödpersonal och elevassistenter som ska sättas in. Man bör upprätta ett åtgärdsprogram som benar ut vilka aspekter av elevens skolgång som fungerar och vilka som inte gör det. Vidare finns Specialpedagogiska skolmyndigheten, som kan göra en omfattande utredning och ett helhetsgrepp om hela situationen för den berörda eleven och involverade läraren. Det är skolan som beställer utredningen från Specialpedagogiska skolmyndigheten och då måste skolan vara medvetna om problemet. Skolan måste ta till sig kritiken från föräldrarna, tycker Nicklas Mårtensson.

Vanligt problem

Är det vanligt att autistiska elever har problem i skolan?

– Ja, tyvärr är det så. 51 procent av de diagnosticerade eleverna orkar inte gå till skolan. 49 procent når inte målen i svenska, engelska, matte. Det är stor diskrepans både på närvaro och kärnämnena och det visar på ett stort problem.