Stor ökning av våldsbrotten i Härryda

Härryda kommun

Antalet anmälda brott ökar i Härryda kommun.
Narkotikabrotten står för den största delen av ökningen men även antalet fall av misshandel och rån ökar.

Enligt statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet anmäldes 3 723 brott i ­Härryda kommun under 2017. Det är en ökning med 2,3 procent jämfört med året innan.

Ungefär hälften av de anmälda brotten handlar om olika typer av stöld. Den siffran har dock varit relativt konstant de senaste åren.

Den största ökningen av anmälda brott handlar i stället om narkotikabrott som har ökat med 60 procent. Det är både anmälningarna om innehav, eget bruk och drograttfylleri som ökar.

Per-Arne Larsson, säkerhetschef på Härryda kommun, är inte förvånad över siffrorna men förklarar att ökningen beror på att polisen har gjort fler kontroller i kommunen.

Misshandeln ökar

Något som däremot inte går att förklara med en ökad polisnärvaro är den stora ökningen av anmälda våldsbrott, från 231 anmälningar 2016 till 273 året därpå. Inga försök till mord eller dråp anmäldes under det gångna året (2016 anmäldes tre fall) men däremot ökade misshandelsfallen med 13 procent, från 194 till 220. Den största ökningen, 60 procent, har skett när det gäller misshandel av kvinnor över 15 år. I 67 fall har kvinnan varit bekant med gärningsmannen, i elva fall har det varit en okänd gärningsman.

Antalet fall av misshandel där offret har varit en man över 15 år har ökat från 83 till 98. I lite mer än hälften av fallen har gärningsmannen varit obekant med offret. När det gäller misshandel där offret är en man ökar misshandelsfallen som sker utomhus, från 38 till 60 fall.

Per-Arne Larsson har inte fått några indikationer från polisen om att antalet våldsbrott ökar i kommunen.

– Jag har ingen tydlig förklaring till att det ökar. Det är en sak vi får dyka ner i, säger han.

Fler rån

Att utreda brott är i första hand en uppgift för polisen. Det kommunen kan göra är att se om det finns något mönster när det gäller i vilka sammanhang som misshandeln sker.

– Sker det i offentliga miljöer? Handlar det om våld i nära relationer eller är det något annat? Det är sådant vi får titta på, säger Per-Arne Larsson.

När det gäller rån märks också en tydlig ökning, från 13 fall 2016 till 23 året därpå. I två fall har rånarna haft skjutvapen varav det ena var ett butiksrån. Sju rån har utförts utomhus mot personer under 18 år.

– Där hoppas jag att en anledning till ökningen är att det anmäls. Det har inte alltid gjorts tidigare, säger Per-Arne Larsson.

Lägre än rikssnittet

Även om de anmälda brotten ökar är Härrydaborna mindre utsatta för brott än riksgenomsnittet. Antalet polisanmälningar per 100 000 invånare i Härryda ligger på 9 992. Det kan jämföras med hela Sverige där siffran är 15 062.

Statistiken från Brå är baserad på alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under förra året. Statistiken inkluderar också anmälningar som senare visat sig inte vara något brott.

Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott i Sverige, vilket är 4 710 fler anmälda brott jämfört med året innan. Den kategori som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes 1 juli 2016. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal var stöld- och tillgreppsbrott samt skadegörelsebrott.