Bild: Christopher Busck
Agerar. Fredrik Löfgren och övriga i Föreningslaget startar nu ett projekt som ska hålla ungdomar från droger.

Trestegsraket som ska hålla unga från droger

Härryda

Förenings­laget vill se färre ungdomar med drogproblem och andra bekymmer i kommunen.
Därför startar man nu en trestegsraket som en satsning för att motverka just de bitarna.

Det är Pixbo Tennisklubb, Chalmers GK, Mölnlycke IF och Pixbo Wallenstam Innebandy som tillsammans gått ihop och bildat Förenings­laget. Under förra året skrev Härryda-Posten bland annat om idrottsklubbarnas satsning för att kunna skänka idrottsartiklar till skolor i kommunen.

Nu är nästa projekt ­påbörjat.

– Vi håller på med sport, men vi bryr oss ändå om Härryda och det samhället som vi finns i. Utifrån det som händer med våra ung­domar kring droger och sådana saker så började vi fundera kring vad vi kan göra åt detta. Visst, vi sysselsätter många ungdomar med sporten, men det finns ju tid utanför den också, säger Fredrik Löfgren, Pixbo Wallenstam.

Samarbete

Föreningslaget inledde ett samarbete med kommunen, Sisu, Råda rum och Prove och beslutade sedan att starta en så kallad trestegsraket.

Trestegsraketen kommer innebära att man bjuder in allmänheten i hela kommunen till de olika stegen. Det första kommer att innebära en föreläsning med Mats Barre och Daniella Skönborg. Barre är drogförebyggare och erfaren föreläsare och Skönborg kommer berätta om sina livserfarenheter som bland annat innehållit droger och prostitution.

– Den föreläsningen vänder sig till föräldrar och här vill vi upplysa och ge verktyg. Vi vill också visa att det inte bara händer ”det där gänget”, utan alla unga kan råka illa ut. Allting är kostnadsfritt också. Det här handlar inte om att det ska vara någon intäkt, säger Fredrik Löfgren.

Egna upplevelser

Nästa steg i raketen kommer att vara en föreläsning med Jonas ”El Choco” Andersson och Per Lifvergren. Duon kommer berätta om självupplevda händelser som bland annat inneburit drogmissbruk, kriminalitet och kanske framför allt ett par år i ett av Bolivias mest ökända fängelser.

– Den föreläsningen kommer vända sig mer till barnen, men också till föräldrar, säger Löfgren.

Steg tre: en musikal

Det sista steget kommer bestå av en musikal och just den berättelseformen intresserade Föreningslaget.

– De som är med har samtliga varit i ”skiten” och lyft sig därifrån. De gör en resa med en skrämmande historia och berättar den på ett spännande sätt som når ungdomar. Efteråt kommer de att ha ett diskussionsforum på scenen där man får ställa frågor. Den har körts på andra ställen och responsen har varit väldigt bra, säger Mölnlycke IF:s före­ningsutvecklare Anders Dahlstedt och fortsätter:

– De första stegen blir innan sommaren vilket är väldigt viktigt för att det är i samband med det och ledighet som det här eskalerar. Det ser vi bara vid vår före­ningslokal. På fredagkvällar och lördagkvällar samlas gäng där och det är tyvärr inte för att sparka fotboll. Vi tror stenhårt på den här trestegsraketen. När ett samhälle växer så växer inte bara de bra sakerna och det vill vi motverka, säger Dahlstedt.

Föreläsningen med Mats Barre och Daniella Skönborg är nu på måndag klockan 18:00 i Råda Rum.