Skiss: HÄRRYDA KOMMUN
STARTSKOTT. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att börja planera för nya bostäder och verksamheter i kvarteren 4-6 i Landvetter centrum. Byggstarten beräknas dröja ytterligare 4-5 år.

300 nya bostäder planeras i Landvetter centrum

Landvetter

Kvarteren 4-6 är den sista pusselbiten i omvandlingen av Landvetter centrum.
300 nya bostäder ska bidra till att skapa en mer levande och stadsmässig miljö.

I samband med torsdagens kommunstyrelsesammanträde fick förvaltningen i uppdrag att dra igång arbetet med detaljplanen för kvarteren 4-6 vid infarten till Landvetter centrum.

– Vi ska bygga nästa årsring på det arbetet som vi har påbörjat med resecentrum och kulturhuset. Förra året antogs detaljplanen för kvarteren 2 och 3 och det här blir nästa etapp, säger Peter Wallentin, verksamhetschef för plan och bygglov.

Bygger på dialoger

Planarbetet ska bygga vidare på de dialoger som hölls med boende, besökare, fastighetsägare och andra som har verksamheter i centrum i höstas. De flesta av dem som deltog i dialogerna var positiva till att det byggs och till att centrum utvecklas med fler verksamheter men betonade att planeringen måste ske med omsorg.

– De vill se en fortsatt utveckling för att skapa ett mer levande centrum och vill samtidigt se att vi hittar en bra lösning för trafiken. Det har också talats mycket om att vi inte får glömma bort grönskan när vi bygger så många nya bostäder, säger Peter Wallentin.

Attraktiva kvarter

Man har också framhållit vikten av att bebyggelsen utformas på ett tilltalade sätt för att skapa en attraktiv stadsmiljö.

– De har betonat att det är viktigt att vi inte slarvar när det gäller exempelvis fasadval och val av markbeläggning för att skapa attraktiva gångstråk med upplevelser i bottenvåningarna, säger Peter Wallentin.

Höjden inte beslutad

Det är fortfarande för tidigt i processen för att kunna säga hur höga husen kommer att bli men Peter Wallentin anser att det är viktigt att få in många boende i centrum.

– För att skapa ett levande centrum behöver man bygga ganska mycket, handeln fungerar inte av sig själv. Det behövs människor som bor och arbetar i området dygnets alla timmar för att skapa trygghet. Husens fönster fungerar som fler ögon ut på gatorna.

Blir det bostadsrätter eller hyresrätter?

– Kommunens målsättning är att vi ska ha blandade upplåtelseformer överallt där vi bygger och det är tanken här också.

Vad finns det för intressekonflikter att ta hänsyn till när ni planerar det här området?

– Jag skulle inte kalla det en intressekonflikt men utmaningen är att skapa en bra miljö för de fordonsburna besökarna, de är jätteviktiga för handlarna, samtidigt som det blir en bra miljö för gående och cyklister. Det finns goda exempel att hämta inspiration ifrån, något som har varit trendigt är till exempel ”shared spaces” som de har på Skvallertorget i Norrköping där bilarna får lämna företräde för gående.

Kan byggas parkeringshus

Det finns också funderingar på att bygga ett parkeringsgarage.

– Vi ska titta på den möjligheten men det är för tidigt att fatta något beslut. Med ett parkeringsgarage blir det mer plats över till annat men det ska göras på ett trevligt sätt så att det tillför något. Det ska inte bara vara en grå betongkoloss, säger Peter Wallentin.

Han räknar med att förvaltningen kan ha ett förslag på hur kvarteren ska utformas om ungefär ett år. Förslaget ska då ut på samråd. Byggstart blir det troligtvis om 4-5 år.