”En kommun av Härrydas storlek ska ha en egen simhall”

Val 2018

VAL 2018: Vad skiljer de politiska partierna åt och vilka kommunala frågor tycker de är viktigast? För att försöka reda ut det kommer Härryda-Posten ställa samma åtta frågor till toppkandidaterna i de tio partierna i kommunfullmäktige. Så här svarar Patrik Linde (S).

n Varför ska man rösta på Socialdemokraterna?

– För att man vill ha ett samhälle där alla ska få plats, må bra och verka. För att få till ett ökat byggande så att alla kan få en bostad.

n Hur ser du på den gångna mandatperioden?

– Den har varit lite rörig med chefer som har fått gå och konstiga avtal med Råda säteri som har ställt politiken på sin spets.

n Vad har ditt parti åstadkommit under mandatperioden?

– Vi lyckades stoppa avtalet med Råda säteri och har fått Förbo att behålla sina pengar när det gäller värdeöverföringen till ägarkommunerna. Vi har varit med och drivit på när det gäller byggnationer och planarbeten. Jag tycker att man borde bygga mer, exempelvis vid Bocköhalvön tycker jag att man skulle kunna bygga 140 bostäder med en lagom mix av villor och hyresrätter. När det gäller Landvetter södra och järnvägen är vi överens över partigränserna och jobbar tillsammans.

n Vilka är de tre viktigaste frågorna i Härryda kommun?

– 1. Att öka bostadsbyggandet så att alla får någonstans att bo. Vi vill att det ska byggas en större andel hyresrätter med en prisbild som gör det möjligt för vanliga människor att bo där. Det finns en hel del entreprenörer som har billiga bygglösningar, vi borde använda oss mer av dem. Det finns många äldre som vill flytta från sina villor till hyresrätter, gärna i form av trygghetsboenden som vi på sikt bör bygga i alla våra orter.

2. En jämlik skola för alla. I dag varierar skolresultatet utifrån vilken ort man bor på. Vi borde ta hand om det som är vårt grundläggande ansvar och utjämna klyftorna genom att satsa mer pengar på de skolor som har det största behovet. Vi vill tillsätta en grupp med specialpedagoger, speciallärare och psykologer som inte är knutna till en speciell skola utan kan stötta där de behövs mest.

3. Simhall. En kommun av Härrydas storlek ska ha en egen simhall. Vi tycker att det är dags att sätta spaden i jorden. Landvetter centrum hade varit en intressant placering med bra kollektivtrafik. Landvetterskolan är sliten och behöver byggas om, genom att bygga den i tre våningar blir det yta över till en simhall. Ishallen behöver också byggas om och genom att ha hallarna bredvid varandra går det att värmeväxla.

n Anser ni att skatten bör höjas/sänkas/vara oförändrad?

– Som det ekonomiska läget ser ut tror jag inte det är aktuellt med någon sänkning för något parti. Målet är att den ska vara oförändrad.

n Vad tycker ni om kommunens tillväxtmål på minst 1,5 procent?

– Jag tycker att det är ett ganska bra mål, men det är tråkigt när vi som i fjol inte når mer än halvvägs.

n Hur ser ni på Landvetter södra?

– Landvetter södra är ett jätteintressant projekt, det bör vi göra men vi får ha lite olika taktik beroende på när järnvägen kommer. Om den dröjer får vi börja bygga från Landvetter Backa i stället för vid stationsläget. Vi måste dock måna om de naturvärden som finns i den sydsydvästra delen som gränsar till Yxsjöns naturreservat, där ska vi inte bygga utan spara ett område för rekreation.

n Hur ser ni på privata alternativ inom kommunal verksamhet?

– Vi anser att kommunen ska bygga och driva kommunala verksamheter. Kommunala verksamheter håller alltid en jämn och hög kvalitet och kommunen har insyn och kan se till att inga skattepengar hamnar på någon paradisö. Kommunen måste stå upp för de svaga som behöver oss.