Arkivbild: ADAM ANDERSSON
VILL BLI BÄST. I fjol korades Härryda kommun till Västsveriges bästa näringslivskommun, men målet är enligt näringslivschef Fredrik Olsson att bli bäst i hela landet.

Företagare allt mer nöjda med kommunens service

Allmänt

Härryda får allt högre betyg i SKLs nationella undersökning för myndighetsservice gentemot företagare. Men det finns områden för förbättring, bland annat bygglov.

Sveriges kommunen och landsting (SKL) genomför årligen sedan 2006 en undersökning som jämför kommunernas service gentemot företagare. Resultatet presenteras i ett nöjdhetsvärde, så kallat Nöjd-kund-index (NKI) där maxpoäng är 100 och godkänd 62.

Härryda kommun ökar med fyra enheter i NKI från i fjol och landar på 73 vilket slår rikssnittet med två enheter.

Betygsatt sex områden

Företagarna har betygsatt servicen inom sex områden – livsmedelskontroll, brandskydd, bygglov, markupp­låtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Livsmedelskontrollen får högst betyg och klättrar upp nio enheter.

– De företag vi pratat med gällande livsmedel brukar få lite tips och idéer när våra inspektörer kommer ut. De får stöd och hjälp i stället för att bara få kritik, säger Helena Alterby Nordström, kommunens nya så kallade företagslots.

Vad går ditt arbete ut på?

Jag ska vara spindeln i nätet och en första kontakt med företag som är eller vill bli kund hos kommunen.

I undersökningen finns även utrymme för förbättringar, inom området bygglov till exempel. Kommunen når inte upp till målen om befolkningstillväxt och det handlar delvis om att bostadsbyggandet halkar efter.

Varför får kommunen sämre betyg där?

– I en högkonjunktur är det många som vill bygga men det kanske inte alltid finns mark planlagd. Det skiljer sig också mycket i vilken hjälp företagen har fått innan de skickar in sina bygglovs­ansökningar, säger Helena Alterby Nordström.

Vad kan kommunen göra för att få bättre betyg?

Framförallt att vara tillgänglig. Beroende på hur brådskande det är så kan jag vara med att driva på internt och se vad jag kan göra för att stötta upp och ordna
möten eller vad det kan vara för att skynda på ansökan.

Klarar tidsgränsen

Enligt lag måste en bygglovsansökan hanteras inom tio veckor, vilket Härryda klarar. Peter Wallentin är verksamhetschef på plan- och bygglovsenheten och han har satt ihop en grupp specialister på bygglovsenheten som ska förbättra och plocka upp bra idéer från både företag och privatpersoner.

– Det är arkitekter och byggingenjörer som ska omvandla idéerna till förbättrade arbetstrutiner. Det kan vara lite vad som helst, som förenklade ansökningsblanketter, att man kan söka bygglov digitalt. Vi pratar en del om att bli mer digitala, många kommuner går den vägen, säger han.

Ny servicegaranti

Vid årsskiftet infördes en servicegaranti för bygglov. Det innebär ett avdrag på 20 procent av bygglovskostnaden om kommunen inte handlägger en ansökan i tid. Men trots undersökningens låga betyg inom området bygglov ser Peter Wallentin ljust på framtiden.

– Sett till statistiken så har vi ganska bra handläggningstider. Det brukar alltid vara något ärende som rinner iväg och då blir de sura, oavsett om det är privatpersoner
eller byggföretag.