Hyresrätter på gång i Landvetter Backa

Landvetter

Minst 40 hyresrätter med byggstart senast våren 2019.
Nu går kommunen ut och söker exploatörer som vill bygga på tomten bredvid nybyggda Backaskolan i Landvetter.

Kommunen har redan haft en förenklad mark­anvisningstävling för det aktuella området. Fyra exploa­törer, som tidigare deltagit i en markanvisningstävling i Björkelid i Rävlanda men inte fått mark där, bjöds in att delta.

Då det vinnande förslaget från Development Partner och Kålltorps bygg landade en bit över den före­slagna hyresnivån beslutade dock kommunen att göra om processen och bjuda in till en ny markanvisningstävling öppen för alla.

– Ett av de viktigaste kriterierna i tävlingen är att det ska byggas hyresrätter med förhållandevis låga hyror, säger Patrik Linde (S) som sitter i kommunstyrelsen.

Ska matcha skolan

Av de 40 lägenheterna ska 10-12 vara stödboendeplatser för unga och unga vuxna.

Tanken är att de nya bostadshusen ska byggas så att deras utformning rimmar väl ihop med skolbyggnaden.

Ett av kraven i tävlingen är att bygget ska kunna påbörjas senast våren 2019, vilket innebär att lägenheterna kan stå klara för inflyttning vid årsskiftet 2020-2021.

KS korar en vinnare

Exploatörer som vill delta i tävlingen ska lämna in sina förslag senast 1 augusti. Vinnaren utses i samband med kommunstyrelsens sammanträde 24 september.

I anslutning till det aktuella området i östra Backa kommer kommunen också sälja tomter för villabebyggelse.

– Vi kommer gå ut med cirka tio villatomter till hösten, säger Kristina Englund, kommunens mark- och bostadschef.