• Bild: JENNY FÖRANDER
  • SATSAR. Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun, är övertygad om att kommunen kommer att höja sig till nästa mätning. Rekryteringen av Martina Johansson som besöksnäringsutvecklare på Råda säteri är en av flera satsningar som gjorts sedan mätningen gjordes. Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Inspirerade att blåsa nytt liv i Råda säteri

Mölnlycke

För en vecka sedan fick kommunen tillbaka nycklarna till Råda säteri.
Martina Johansson har anställts för att utveckla platsen till en attraktiv destination, både för närboende och långväga besökare.

De många turerna kring Råda säteri har varit en lång följetong. Nu startar ett nytt kapitel i och med att Råda säteri och gästgifveri AB har gått i konkurs och kommunen har fått tillbaka rådigheten över byggnaden.

– Vi har fått tillbaka nycklarna och bytt ut alla lås, säger näringslivschefen Fredrik Olsson.

Inte aktuellt att sälja

Han berättar att förvaltningen presenterade fyra olika förslag för politikerna för hur de skulle kunna gå vidare med Råda säteri. Ett av förslagen var att sälja, men till det sade politikerna unisont nej. I stället rådde stor enighet om att de ville satsa på att utveckla området. Att anställa Martina Johansson som besöksnäringsutvecklare med fokus på Råda säteri är en del i den satsningen.

– På andra sidan sjön har vi Gunnebo slott. De är helt fantastiska på det de gör, de har varit duktiga på att förvalta 1700-talet, men vi vill ge en annan upplevelse. Vi ska vara ett komplement i stället för att försöka vara ”ungefär som Gunnebo”, säger Fredrik Olsson.

Jobbat för insjöriket

Martina Johansson har de senaste åren jobbat med ett Leaderprojekt med syfte att öka besöksnäringen i Göteborgs insjörike där Härryda ingår.

– Min erfarenhet är att vi inte kan skapa egna destinationer, det är Göteborg som är destinationen men vi kan vara en del av den. Vi ingår i ett mycket större sammanhang. Det finns så mycket här, men folk känner inte till det, säger Martina.

Hon betonar att Råda säteri ska utvecklas i samklang med samtiden.

– Det ska inte vara något museum, det ska vara en levande plats. Vi vill öppna upp mer för närboende, de är ju grunden för att det ska bli något bra. Råda säteri ska vara som kommunens vardagsrum, säger hon.

Vill ha rörelse i området

I nuläget har Gerbianska trädgården och kafferosteriet verksamhet på Råda säteri. Hermods trädgårdsmästarelever har lektioner där och utför arbeten i trädgården. I området finns också Råda ridklubb, sportfiskarna och friluftsfrämjandet. Martina och Fredrik vill gärna att fler verksamheter ska flytta dit och att det ska hållas fler publika evenemang.

– Vi hade ju trädgårdsdagen här nyligen som lockade väldigt mycket folk, säger Fredrik.

De välkomnar en dialog med Härrydaborna om vad de vill ska hända på platsen.

Den första åtgärden är nu att så fort som möjligt slå upp portarna till kaféet för att besökare ska kunna ta sig en fika.

– Vi ska göra allt vi kan för att öppna kaféet före midsommar, säger Fredrik Olsson.

Krävs renoveringar

När det gäller restaurangen kommer det att ta lite längre tid. Först måste man utvärdera vilket renoveringsbehov som finns. Därefter ska restaurangverksamheten upphandlas efter alla konstens regler. Intresset för att driva restaurangen är enligt Fredrik Olsson stort.

– Det är flera namnkunniga krögare som redan har visat intresse, säger han.

Han skulle vilja kunna säga att restaurangen slår upp portarna lagom till det är dags för julbord 2018, men det är osäkert om processen kan gå så snabbt.

– Jag kan inte lova det ännu. Det är väldigt viktigt att det blir rätt i alla led så att alla har möjlighet att vara med i upphandlingen, säger Fredrik Olsson.

Vad är det för utmaningar med ditt nya uppdrag?

– En stor utmaning för mig i uppdraget är att det finns många intressenter runt Råda säteri och att lyssna in och ta del av deras idéer för att sen implementera det i den framtida planen. Det är otroligt roligt att få vara med och göra den här typen av omtag som det faktiskt är nu när kommunen har tagit tillbaka ansvaret av utvecklingen på säteriet, säger Martina.