Kommunpartiet: ”Landvetter södra är en politisk lekstuga”

Val 2018

n Varför ska man rösta på Kommunpartiet?

Det är bra för demokratin att det finns ett parti som inte är låst i något höger och vänster. Då kan vi arbeta med sakpolitiken. Det kan vara irriterande för de andra partierna att inte veta var vi står men det är en frihet för oss.

n Hur ser ni på den gångna mandatperioden?

– En av våra viktigaste frågor är att det är politikerna som ska fatta besluten, det har varit många tjänstemanna­beslut i kommunen men nu är politikerna beredda att axla ansvaret. Det är en av våra kärnfrågor och det är glädjande att det går vår väg.

Det har hänt ganska mycket,­
kommunstyrelsens ordförande har en utsatt position, det är Per (Vorberg) som frontar i många frågor men han har ju alliansen bakom sig. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med alliansen, samtalsklimatet har blivit bättre. Det har kommit in nya människor med ett nytt tänk. Vi var ett missnöjesparti men har blivit ett kreativt parti. Vi kan vara tuffa i diskussioner men vi respekterar varandra.

n Vad har ert parti uppnått under den gångna mandat­perioden?

– Vi kan resa frågor i form av motioner och vid omröstningar kan vi vara den röst som tippar över. Medborgardialogen har vi haft på vår agenda länge och nu har det blivit verklighet. Vår motion om hundrastgårdar avslogs men sedan kom det in så många medborgarförslag om det att en del andra partier tänkte att det inte var helt fel. Nu har vi motionerat om handikappanpassade badplatser, förvaltningen ville inte genomföra det men nu har politikerna gett dem i uppdrag att se över det en gång till. Vi har även motionerat om kapacitets­problemen i Landvetter ishall. Vi sitter i socialberedningen och jobbar för att få fram bra politiska mål.

n Vilka är de tre viktigaste frågorna i Härryda kommun?

– 1. Satsningen på de östra delarna av kommunen där vi kan se en väldigt stor potential, det är det klokaste alternativet till Landvetter södra. Bygger man 5 000 nya lägenheter i Mölnlycke blir det en trafikinfarkt men det problemet har vi inte om vi bygger i Rävlanda, Hindås och Hällingsjö. Det finns en stor arbetsmarknad i Borås och åt det hållet är det ingen trafikinfarkt. I de östra delarna kan vi utveckla kommunen och bidra till att Rävlanda får en bättre samhällsservice.

– 2. Bullret från motorvägen. När vi föreslog en överdäckning 2008 var det ingen som tog det på allvar, nu är alla med på att bullret är ett jätteproblem. En överdäckning skulle skapa en stor byggbar yta och samtidigt dämpa bullret.

– 3. Skola och miljö. Vi anser att man ska riva Landvetter­skolan och bygga bättre anpassade skolbyggnader. Sedan ska de som behöver stöd verkligen få det, man behöver inte ha någon bokstavskombination för att behöva stöd. Skolan behöver andra kategorier medarbetare som assistenter, administratörer och logopeder. Hela skolan behöver stöpas om.

n Höjd, sänkt eller
oförändrad skatt?

Pengarna räcker om vi slaktar några heliga kor, såsom Landvetter södra. Det är redan åtta personer som jobbar med Landvetter södra av totalt 90 personer på samhällsbyggnadskontoret och då har de inte ens kommit till detaljplanen ännu. Det är orimligt stora kostnader. Vi vill inte behöva säga till äldre och funktionshindrade att det inte finns några pengar, det här är en välmående kommun och vi bör klara att ha skatten på den nivån där den ligger i dag.

n Vad tycker ni om kommunens tillväxtmål på minst 1,5 procent?

– Det är ett rimligt mål men man borde ta några enheter och satsa på boenden för äldre. Det behövs också lägenheter för de ungdomar som vill bo kvar i kommunen. Ska vi ha 1,5 procent som mål måste vi planera efter det och inte ha en massa vilda fantasier. 1,5 procent innebär att vi ska vara 5 000 personer till om tio år, samtidigt vill kommunen bygga 5 000 nya lägenheter i Mölnlycke om fem år. Det går inte ihop.

n Hur ser ni på Landvetter södra?

– Det är en politisk lekstuga. Vi anser att man ska utgå ifrån är det redan finns bebyggelse och inte börja bygga där det inte finns någon infrastruktur. Vem vill bosätta sig ute i skogen när det byggs 10 000 lägenheter i Göteborg? Dessutom är projektet fel i tid, det är nu vi behöver möta bristen på bostäder, vi vet inte hur det ser ut om 20 år.

n Privata alternativ till kommunal verksamhet?

– Det tycker vi är bra, det är givande för alla parter. De kommer ofta med nya bra idéer och det är gynnsamt för alla parter.