Arkivbild: PETER GUSTAFSSON
FLYTTAR. Tryckeriföretaget Elanders flyttar delar av sin verksamhet till Borås.

Stort varsel på Elanders

Mölnlycke

Elanders AB lägger ner det traditionella tryckeriet och varslar 70 tjänster. Delar av verksamheten flyttar till nya lokaler i Borås.
– Vi måste helt enkelt anpassa oss till marknaden, säger koncernchefen Magnus Nilsson.

HP har tidigare skrivit om den pågående omstruktureringen i bolaget som senast i höstas varslade 45 tjänster på anläggningen i Mölnlycke. Det så kallade offset­tryckeriet har bedrivit verksamheten av stora serier med trycksaker, något som enligt koncernchefen minskar hela tiden.

– Det är svårt att mäta exakt, men jag skulle säga att en minskning på 6-8 procent har pågått sedan 2008.

70 anställda varslas

I dagsläget har bolaget 197 anställda och nu varslas 70 tjänster varav 65 får gå från anläggningen i Mölnlycke. Enligt Magnus Nilsson beror det på att bolaget måste anpassa sig till den rådande marknaden där efterfrågan av traditonellt så kallat offsettryck minskar. Det handlar om stora volymer av kataloger, manualer, tidskrifter och marknadsmaterial som inte längre behövs.

Hur tar personalen beskedet?

Det är klar att det är tråkiga nyheter, en del är besvikna, men många har vetat om det en tid, det kommer inte som en chock, säger Magnus Nilsson.

Står på fler ben

Elanders har köpt upp andra företag i andra länder de senaste åren och verksamheten står nu på två ben, där produktionern av print utgör en fjärdedel och resterande numera är avancerade logistiklösningar.

– Vi har många internationella kunder och sköter nu både produktionslogistik och eftermarknadsdistribution för flera stora bolag, säger Magnus Nilsson.

Flyttar till Borås

Elanders flyttar nu över sina existerande logistiktjänster i Mölnlycke till en modern logistikhubb i Borås som även kommer att kunna erbjuda logsitiktjänster för andra typer av produkter än trycksaker och förpackningar. Enligt Magnus Nilsson kommer vissa i personalstyrkan från Mölnlycke följa med och tas upp i den nya anläggninen.

Hur många rör det sig om?

Det vet jag inte än, vi har inte kommit så långt. Men vissa har kompetens för att fångas upp och jobba vidare i den nya anläggningen.

Har börjat förhandla

Martin Shubach är ord­förande i den fackliga klubben. Han menar att det just nu är oklart vad som kommer hända med de anställda.

– Vi har precis påbörjat förhandlingarna, vi har haft ett möte. Från fackets sida vill vi få till en övergång som blir så bra och smidig som möjligt för de anställda, säger han.

Ambitionen från facket är att så många som möjligt i personalstyrkan ska följa med till den nya anläggningen i Viared. Men i nuläget vet man inte hur det blir.

När stänger anläggningen i Mölnlycke ner produktionen?

Någon gång under hösten beräknas offsettrycket att vara nedlagt, men jag vet inte exakt.

När väntas förhandlingarna vara klara?

– Inte säkert än, men eventuellt i början av juni.