”Mitt uppdrag var att ta tillbaka det politiska initiativet”

Val 2018

Intressant, intensiv och med ett stort omställningsarbete.
Så beskriver Per Vorberg den gångna mandatperioden.

n Varför ska Härrydaborna lägga sin röst på Moderaterna?

– Lägger man sin röst på Moderaterna vet man att man lägger rösten på ett parti som står för vad vi säger. Vi försöker vara tydliga med att vi står för människors rätt till frihet och valfrihet. Men även att vi försöker att ha ordning och reda och inte är rädda för att ta tag i saker som vi ser inte fungerar, även om det kan blåsa lite.

n Hur ser du på den gångna mandatperioden?

– Intressant, intensiv och med ett stort omställningsarbete. Det har varit en rätt tuff period samtidigt som vi har tagit många kloka beslut som gör att vi är på rätt väg.

– Historiskt har politiken släppt ifrån sig alldeles för mycket att säga till om. Man har inte tagit sitt ansvar utan mer varit en förvaltande politik. Det är det som gör att vi har haft det lite intensivt i kommunen med en del delade åsikter.

– Mitt uppdrag när jag fick förmånen att företräda den politiska majoriteten var faktiskt att se till att vi tog tillbaka det politiska initiativet och att vi tar ansvar för det vi är ansvariga för.

n Vad har ditt parti åstadkommit under mandatperio­den?

– Framför allt har vi lyckats lyfta näringslivsfrågorna väldigt mycket. Vi har sagt att vi vill bli Sveriges bästa näringslivskommun och jobbar hårt med det. I höstas blev vi rankade som nummer fyra i landet, vilket var jätteroligt (Svenskt näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat, reds anm.). Det betyder oerhört mycket. Om vi inte har ett fungerande näringsliv får människor inte jobb, då får vi inga skatteintäkter och då havererar alltihop.

– Vi har också varit med och lyft fram samhällsbygget och har tittat på nya strukturer för hur vi tillsammans med branschen ska jobba för samhällsutvecklingen.

– Vi har också lyft skolfrågorna mycket mer än vi gjort tidigare. Vi har sagt att vi ska ha Sveriges bästa skola, och vi är absolut inte färdiga.

n Tre viktigaste frågorna i Härryda kommun?

Skolan. Vi har i grunden generellt sett väldigt goda resultat och goda förutsättningar men det kan bli mycket bättre. Det handlar om hur vi hjälper de elever som är i behov av stöd och särskilt stöd, och hur vi ser till att det blir en bra arbetsmiljö för våra elever och vår personal i skolan. Att skapa förutsättningar för personal och rektorer att faktiskt sköta sitt arbete.

– Det andra är bostadsbyggandet. Vi bygger och tittar man över tid taktar vi ganska bra, men vi behöver öka volymen. Därför har vi nu till exempel satsat på exploatörsdrivna detaljplaner, det vill säga att någon annan än kommunens tjänstemän gör utredningar och ritar på hur man vill ha det. Vi har fyra olika projekt igång och det är jättespännande.

– Sen är tryggheten oerhört viktig, att våra äldre och våra ungdomar ska kunna känna sig trygga. Man ska inte behöva vara orolig när man går till en bussterminal, till exempel.

Per Vorberg om:

n Kommunens skattenivå

– Balanserad. Vi skulle kunna ha sänkt skatten tidigare men framöver får vi försöka låta bli att höja den istället. Med regeringens politik ser det mycket tuffare ut. Detta år blir inget bra år, nästa år blir kanske okej, men sen ser det riktigt dåligt ut.

– I Sverige ökar befolkningen snabbare än antalet arbetade timmar vilket gör att medelskattekraften går ner, och när den går ner får vi mindre per invånare. Samtidigt lägger staten över en massa kostnader på kommunerna som vi inte får täckning för. Vi har en åldrande befolkning och många nyanlända och står inför många tuffa utmaningar. Kostnaderna börjar skena iväg snabbare än vi får intäkter.

n Tillväxtmålet på 1,5 procent

– Det hänger ihop med samhällsbygget. Vi ska möta behovet av bostäder så att vi kan tillmötesgå en befolkningsökning på en och en halv procent som lägst. Vi vet att det är 340 000 människor som står i kö till bostäder i Göteborgsregionen, plus att vi har nyanlända och andra grupper som behöver bostäder, så vi behöver öka bostadsproduktionen. Det är därför vi har tagit flera initiativ för att öka bostadsproduktionen. När vår kommunala förvaltning inte mäktar med att producera fler planer måste vi ta hjälp av andra aktörer. Därför har vi nu en palett: förutom att förvaltningen gör sitt jobb och planlägger har vi byggherredrivna detaljplaner, vi jobbar mer med direktanvisningar och vi har nu tagit fram principer för förhandsbesked för att det ska gå fortare att bygga enskilda hus.

n Landvetter Södra

– Ett jättespännande och innovativt framtidsprojekt. Samtidigt som det, återigen, är en del av vårt ansvar att möta upp de 340 000 bostadssökande i Göteborgsregionen.

– Man ska ta väldigt stor hänsyn till naturvärden men vi kan inte låta bli att bygga bostäder som behövs. Landvetter Södra är vårt nästa stora utbyggnadsområde efter Mölnlycke. Området är större än vad Mölnlycke är idag och ligger längs en sträcka där det i framtiden ska komma järnväg är det tänkt. Nu tog ju regeringen bort den järnvägssträckan, och det visar att de inte är ett dugg intresserade av näringslivsfrågorna i Västsverige. Alliansregeringen la till att man skulle påbörja järnvägssträckan. Men det kommer att bli en järnväg till flygplatsen och då ligger detta strategiskt för att också kunna bygga på hållbart resande.

n Privata alternativ till kommunal verksamhet

– Det är oerhört viktigt att komplettera den kommunala verksamheten med andra utförare inom olika områden. Vi har tagit ett mål att så fort vi behöver utöka vår verksamhet ska det prövas om det är någon annan som kan utföra den. Vi har sett på flera olika ställen att så fort den kommunala verksamheten utmanas, eller rättare sagt utsätts för jämförelse med någon annan, så händer det någonting. Vi vet att det har skett inom hemtjänsten och inom skolan, och vi ser nu hur det kommer att hända inom omsorgen till exempel. Vi har väldigt bra kvalitet på den kommunala omsorgen, och det är därför vi låter den vara kvar. Men när det är nytillkommet vill vi gärna pröva det.