• Bild: JENNY FÖRANDER
    GÅR MOT STRÖMMEN. Steinar Walsö-Kanstad och Brita Dermark vill skrota planerna på Landvetter södra och i stället utveckla de östra delarna av kommunen.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Vill bygga ett vänligt samhälle för alla

Val 2018

Steinar Walsö-Kanstad var fast övertygad om att aldrig bli politiker.
Nu toppar han kommunpartiets lista inför höstens kommunalval.
– Det är sakfrågorna som är det intressanta, säger han.

Under den gångna mandatperio­den var Steinar Walsö-Kanstad ersättare för Brita Dermark i kommunfullmäktige. Inför höstens val har de bytt ordning på listan, men säger att de har ett bra samarbete och kompletterar varandra.

– När Steinar har skrivit en motion tycker jag att han ska få presentera den. Då har jag gått ut så att han får komma in, säger Brita.

Kommunpartiet fick två mandat i kommunfullmäktige efter förra valet, men efter att ha blivit inröstad lämnade Leif Persson partiet och blev politisk vilde, vilket lämnade en post kvar till KP.

Bröt sig ur SPI

Partiet bildades för 18 år sedan då det bröt sig ur SPI (Sveriges pensionärers intresseparti) som då hade börjat intressera sig mer för rikspolitiska frågor. Kommunpartiet ville i stället fokusera helt på de lokala frågorna.

För Brita Dermarks del var det de numera nedlagda planerna på att anlägga Landvetter Park, en anläggning med golfbana och bostäder, som fick det politiska intresset att vakna.

– Min man (Ulf Dermark, ordförande i kommunpartiet) var som markägare en av tre intressenter som hade rätt att överklaga. Vi vann i rätten, säger Brita.

Idén om Landvetter Park lades visserligen ned, men nu är det i stället kommunens planer på att bygga Landvetter södra, en helt ny stad, som får kommunpartiet att sparka bakut.

– Nu har ju Landvetter södra poppat upp. Jag använder ogärna det ordet. Detta är Landvetter södra, säger Brita med eftertryck och syftar på platsen där vi befinner oss, närmare bestämt på terrassen utanför hennes eget hem i södra Landvetter.

Vill stoppa bullret

Här har även engagemanget för Britas andra hjärtefråga – bullerfrågan – vuxit fram. Även om det råkar vara klämdag och ovanligt lite trafik när vi ses störs ljudet av fågelkvitter av ett konstant bakgrundsbrus från motorvägen.

– Bullret är ju inte bara störande, det är farligt. 30 procent av oss som lever med bullret kommer att drabbas av hjärtrelaterade sjukdomar, åtta procent kommer att drabbas av en stroke. Om jag fick önska hade jag velat ha en överdäckning från Hälsans hus till Björrödsmotet, men jag är glad för varje meter i taget, säger Brita.

Är själv reumatiker

Steinar Walsö-Kanstads engagemang startade i reumatikerförbundet. Han drabbades själv av sjukdomen i unga år.

– Som 17-åring fick jag höra att jag skulle sitta i rullstol innan jag var 35, säger 76-åringen som fortfarande klarar sig bra utan.

Dagsformen kan dock variera till följd av sjukdomen och han brinner för att skapa ett samhälle där alla får plats, oavsett funktionshinder.

– Det som är bra för funktionshindrade är jättebra för alla. Det ska inte vara stigmatiserande att ha ett funktionshinder, säger Steinar.

– Det ska vara ett vänligt samhälle. Förr eller senare blir vi ju alla äldre om vi får leva, säger Brita.

Värvad till partiet

Steinar har suttit i kommunens funktionshinderråd i många år och det var därifrån han blev värvad till kommunpartiet.

– De ville ha med mig och jag tänkte att ”javisst, det är ju ett fristående parti, det passar min fria själ”. Det är bra för demokratin att det finns ett parti som inte är låst i något höger- och vänstertänk, då kan vi arbeta med sakpolitiken.

n Har ni några politiska förebilder?

– Nej, säger Brita.

– Mina förebilder är de norska politikerna som byggde upp landet efter kriget. De brydde sig inte om höger eller vänster utan byggde broar över motsättningarna för att gemensamt bygga upp ett sargat land. Det var kloka politiker, säger Steinar som själv vuxit upp i Lofoten i Nordnorge.

– Jag skulle önska fler politiker som kunde tänka att nu blev det visst fel och tänka om, det är bättre att stå för det, säger Brita.

n Vad har ni för politiska mål?

– Att finnas till för de kommuninvånarna som finns här nu. Kommunen jobbar för dem som kommer hit om 15 år, men det hjälper inte dem som bor här nu, säger Brita.

n Vilket parti skulle ni rösta på om ni inte fick rösta på ert eget?

– Jag kan inte se något alternativ, säger Steinar.

– Vi kan gå åt alla håll och kanter, men vi har haft ett väldigt bra samarbete med alliansen, säger Brita.

n Är det någon enskild politisk händelse som har påverkat er mycket?

– Jag har inte varit politiskt intresserad men har ägnat mig åt intressepolitik. När Regio­nen beviljade 50 miljoner kronor extra till biologiska läkemedel åt reumatikersjuka är det intressepolitiskt starkaste jag har varit med om. Det har räddat många liv, säger ­Steinar.