”Det är barn och ungdomar som är kommunens framtid”

Val 2018

Tack vare sin vågmästarroll har Sportpartiet haft en hel del att säga till om under den gångna
mandatperioden. Överst på dagordningen sätter de barn och ungas hälsa.

Varför ska man rösta på ert parti?

– Många röstar på samma parti i alla tre valen, men i kommunen man bor i kan det finnas personer som brinner för att utveckla kommunen där partifärgen inte spelar någon roll. I Härryda kommun styr inte Stefan Löfven, det gör alliansen och Sportpartiet och det ska man tänka på när man röstar. Vi brinner bara för frågor som rör Härryda kommun och behöver inte ta hänsyn till vad ett parti på riksnivå skulle tycka.

Hur ser ni på den gångna mandatperioden?

– Genom samarbetet med alliansen har vi kunnat vara med och påverka. Vi har fått vara med och tycka till om budgeten, det har varit mycket roligt och intressant.

Vad har ert parti åstadkommit under mandatperio­den?

– Vi har stått bakom alliansens förslag. Vi har fått igenom att den nya Pinntorps­hallen blev tidigarelagd och invigs i höst. Frågan om en simhall har nu alla partier tagit till sig. Vi har drivit på om en ny gymnastikhall i Djupedal, den blev bortvald i budgeten men nu är den på gång även om den blivit två år försenad. Det är roligt att sitta med i KF när man känner att man kan påverka. S och SD har många fler mandat men de sitter i opposition, trots att vi är mycket mindre har vi kunnat åstadkomma mer.

Vilka är de tre viktigaste frågorna i Härryda kommun?

– 1. Barn och ungdomars hälsa. Det handlar om hur det fungerar i skolan med elever som inte känner sig trygga, att bygga lekplatser, tillgången till fysiska aktiviteter i föreningar, löparbanor, hallar, att ha ishallar av 2018 års modell, skapa platser som uppmuntrar till rörelse och en aktiv fritid – att skapa möjligheter på alla plan för barn och unga, det är de som är framtiden för kommunen.

2. Simhallen. Att byggnationen av nya simanläggningen startar upp så snart som möjligt.

3. Nybyggnationer. Det finns jättefina områden att bygga på åt Boråshållet, i Hindås och Rävlanda. Vi ska inte bara bygga i Mölnlycke och Landvetter och det måste bli enklare att få tillstånd att bygga.

Vill ni att skatten ska höjas/sänkas/vara oförändrad?

– Ingen tycker att det är roligt att betala skatt men man ska känna att man får något för pengarna. Vi tror att man kan effektivisera processer så att kommunens pengar gör mer nytta – om det innebär att man kan sänka skatten är det ju jättebra. Den kommunala verksamheten kan snäppa upp sig på flera plan. Vår grundinställning är att bibehålla skatten men att sänka den om det går.

Hur ser ni på kommunens tillväxtmål på minst 1,5 procent?

– Vi klarar ju inte av att leva upp till det! Vi tycker att det ska vara minst 1,5 procent, helst uppemot två procent men inte om det blir på bekostnad av att det inte finns skolor. När det gäller plan- och bygglov finns det mycket att göra för att effektivisera för att få en snabbare process.

Hur ser ni på Landvetter södra?

– Vi valde att stå bakom alliansen som är mycket positiv till det. Det är så många som är för och då är vi också för. Man måste dock bygga i en takt där allt finns med – det räcker inte med en järnväg, en station och bostäder för att det ska bli ett fungerande samhälle.

Hur ser ni på privata alternativ till kommunal verksamhet?

– Det är bra med konkurrens, invånarna ska kunna välja det bästa alternativet. Kommunalt eller privat spelar ingen roll, vi står bakom det som är bäst för Härryda­borna.