”Det finns måga tveksamheter med Landvetter södra”

Val 2018

VAL 2018: Miljöpartiet har fått igenom många förbättringar för miljön på riksplanet, men mycket av miljöarbetet görs i kommunerna.
Därför behövs miljöpartiet i Härryda enligt Marie Strid och Roland Jonsson.

Varför ska man rösta på miljöpartiet?

– För att vi jobbar för en hållbar kommun; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och så för klimatfrågan – gör man ingenting lokalt så blir det ingenting. Miljöpartiet har fått igenom mycket centralt, som Klimatklivet, en klimatlag och Agenda 2030, men det som beslutas på riksnivå ska genomföras lokalt.

Hur ser ni på den gångna mandatperioden?

– För mig (Roland) har det varit en läroperiod. När vi jobbar i de mindre grupperna, som i arbetsgrupper i KS och i de olika beredningarna, blir det mer dialog, annars blir det mycket parti­politik.

Vad har ert parti åstadkommit under mandatperioden?

– Jag tycker att vi har lyckats påverka en del trots att vi sitter i opposition. Synen på hållbarhetsfrågor har förändrats, det känns mer naturligt att prata om Agenda 20130 och FN:s hållbarhetsmål nu. Vi är aktiva i flera beredningar och är representerade i en skolgrupp och en skolkommission och skickar mycket motioner och interpellationer. Vi lyckades också stoppa förlikningen med Råda säteri där KS hade tänkt slösa bort 5,5 miljoner.

Vilka är de tre viktigaste frågorna i Härryda kommun?

– 1. Samhällsbyggnads­frågan. Att vi ska utveckla hela kommunen från öst till väst och att stoppa Landvetter södra enligt de nuvarande planerna. Vi anser att man ska förtäta i Mölnlycke och Landvetter och inte glömma bort Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. När man bygger är det viktigt att utgå ifrån översiktsplanen från 2012 och bygga där det finns bra kollektivtrafik, inte börja titta på nya områden. I våra orter ska det finnas underlag för service, det ska inte vara sovorter där man måste ta bilen för att handla utan det ska finnas full service.

– 2. Lokala klimatfrågor. Det handlar om hur man bygger, kollektivtrafik, tillgång till natur. Det är ju också en folkhälsofråga.

– 3. Skolfrågan. Vi ska ha en jämlik skola som håller hög kvalitet. Vi är med i en skolgrupp som har besökt alla skolor i kommunen och intervjuat lärare, elever och rektorer. Syftet är att politikerna ska komma närmare verksamheten och få bättre kunskaper om hur skolan fungerar. För att skapa en jämlik skola kan man styra resurser till de skolor som har sämre resultat.

Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

– Oförändrad. Kommunen har en väldigt bra ekonomi men prognosen säger att det ska bli kärvare.

Vad tycker ni om kommunens tillväxtmål på minst 1,5 procent?

– 1,5 procent är ett bra mål men det räcker med det, med den takten klarar man att bygga skolor och annan service. Dessutom vill nog inte medborgarna att det ska rusa iväg och växa för fort.

Vad tycker ni om projektet Landvetter södra?

– Det finns många tveksamheter med Landvetter södra, bland annat är det väldigt höga naturvärden i området omkring Yxsjön. Vi anser att de börjar i fel ände, de borde först ha tagit reda på om det är lämpligt att bygga där. I översiktsplanen från 2012 har länsstyrelsen sagt att det är olämpligt. Dessutom är projektet kopplat till en järnvägsstation som bara finns i drömmarna, den logiska följden hade varit att ta om frågan om Landvetter södra. Det har diskuterats att dra järnvägen längre norrut och då anser vi att man kan bygga mellan järnvägen och de befintliga områdena i Landvetter och Landvetter Backa, det hade varit mer naturligt att bygga vidare på det befintliga samhället. Vem har råd att bo i ett helt nytt samhälle? Man bygger inte städer bara genom att bygga hus.

Hur ser ni på privata alternativ till kommunal verksamhet?

– Alliansen driver ju på det men vi är inte jätte­entusiastiska. Det är bra om kommunen har kontroll över verksamheten. Det är en svår fråga, Fridaskolan är en bra friskola men nackdelen med friskolor är att det blir segregerat när de lockar dit de elever som har möjlighet att välja.