Bild: ARON MIKAEL SIK
Ska se över handlingsplanen. Personalchefen Anders Pettersson och utredaren Anna-Kajsa Tagesson ska nu uppdatera handlingsplanen efter DO:s krav.

DO ger kommunen bakläxa

Härryda kommun

Kommunen har fått kritik av Diskrimineringsombudsmannen angående en handlingsplan för trakasserier och kränkande behandling.
Enligt myndigheten missar man en springande punkt.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har begärt in en handlingsplan avseende riktlinjer och rutiner kring trakasserier och kränkande behandling hos kommunens anställda. Handlingsplanen skickades in och granskades av myndigheten som nu har kommit med anmärkningar gällande hur kommunen ska innefatta sexuella trakasserier i rutinerna.

Inte väl formulerad

Peter Wråke är chef för rättsenhet arbetsliv på DO och han menar att handlingsplanen inte är tillräckligt välformulerad.

– Vi bedömer att det inte tydligt framgår att riktlinjerna och rutinerna även omfattar sexuella trakasserier och repressalier. Det kanske inte ens finns med i handlingsplanen. Det är formulerat på ett sådant sätt att de inte vet vad det handlar om.

Anders Pettersson är personalchef på kommunen och han menar i sin tur att granskningen handlar om hur myndigheten tolkar formuleringarna i handlingsplanen.

– Vi har väldigt tydliga rutiner för hur vi hanterar trakasserier och kränkningar. Däremot har vi inte specificerat olika typer av trakasserier utan ser det som självlart att alla typer av trakasserier, även sexuella, ingår i våra rutiner.

Två typer trakasserier

Kommunens utredare Anna-Kajsa Tagesson håller med och menar att svaret är tänkt att vara uttömmande.

– Börjar vi räkna upp olika typer av trakasserier så finns det en risk att vi missar något, och alla former av trakasserier är naturligtvis oacceptabla för oss, säger hon.

Diskrimineringslagen talar dock sitt tydliga språk och gör en distinktion mellant två kategorier av trakasserier. Den ena gäller trakasserier på basis av kön, ålder, etnicitet och så vidare. Den andra är sexuella trakasserier, som alltså ska betraktas som en egen kategori.

Men om kommunen även innefattar sexuella trakasserier i sina rutiner och riktlinjer, räcker inte det?

Inte enligt diskrimineringslagen. Det måste uttryckligen stå att riktlinjerna också gäller den kategorin, säger Peter Wråke på DO.

Men kommunen hävdar att de har tydliga och beprövade rutiner och riktlinjer för sexuella trakasserier, spelar inte det någon roll?

– Vi har bara gjort en bedömning på det underlag vi fått från Härryda.

Personalavdelningen ska nu göra en justering av handlingsplanen, som tydligt ska inkludera sexuella trakasserier som en egen kategori, och skicka in en ny upplaga. DO kommer att följa upp ärendet och se till att ändringen är utförd.

– Vi välkomnar DO:s granskning och ämnar utföra de ändringar som krävs av oss. Det ska vi göra så fort vi kan, antagligen inom de närmsta veckorna, säger personalchefen Anders Pettersson.

Fler som får bakläxa

Diskrimineringsombudsmannens granskar samtliga kommuner i landet, även om inte alla får anmärkningar. Peter Wråke medger dock att Härryda inte är ensamma om att åka på det här kravet.

Är det verkligen DO:s uppgift att nagelfara benämningar på det här sättet?

Syftet med tillsynen är att kommunerna ska förstå diskrimineringslagen och säkerställa att rutiner och riktlinjer finns på plats. Så fort det finns oklarheter i formuleringar så måste vi agera. Det handlar om att minska risken för trakasserier och sexuella trakasserier för offentligt anställda, säger han.