Bild: ARON MIKAEL SIK
För trångt. Att cykla längs med Landvettersjön är idag förenat med vissa risker.

Gång- och cykelväg mellan orterna

Landvetter

Trafik­verket ser över möjligheterna för att bygga en gång- och cykelväg längs med Landvettersjön.
– Det är ett besvärligt område, säger projektledaren Jacob Warringer.

Den cirka 4,5 kilometer långa sträckan från Borås­vägen i Mölnlycke till Partille­vägen i Landvetter består av en smal bilväg som nyttjas av personbilar och buss 611. Sträckan som är aktuell för ombyggnad sträcker sig till Solhems busshållplats.

– Jag tror att folk länge har velat ha en gång- och cykelväg där med tanke på det fina läget, säger Jacob Warringer från Trafikverket.

Inte så enkelt

Nu har myndigheten börjat titta på möjligheterna att bygga en kombinerad gång- och cykelväg parallellt med bilvägen. Jacob Warringer menar att det inte är det enklaste då sluttningen utmed vägen är brant och bilvägen smal som det är.

– Det är ett besvärligt område, det är fysiskt trångt och antingen måste vi anlägga nytt eller spränga bort en del av berget, säger han.

Trafikverket har tillsammans med ett anläggnings- och byggnadskonstruktionsbolag varit ute på plats och undersökt de tekniska förutsättningarna. Det är många faktorer som påverkar möjligheterna, enligt Trafikverket, men senast 2020 ska myndigheten presentera en plan för ett möjligt förverkligande av bygget.

Är kommunen inkopplad?

Nej, och det är inte ens säkert att det blir så. Om vi går vidare med projektet så blir det vårt helt och hållet. Då sköter vi upphandlingen och driver produktionen från start till mål, säger Warringer.

MP positivt

Miljöpartiet i Härryda har länge gått i bräschen för att anlägga en gång- och cykelväg av det slag som Trafikverket nu utreder.

– Vi ser väldigt positivt på det här. Vi har lagt fram en motion i fullmäktige om att ta ett helhetsgrepp om cykelbanorna i kommunen. Den blev nedröstad men det vore toppen om man kunde cykla på ett enkelt sätt mellan de två största orterna. Nu vill man helst inte cykla där alls, säger Roland Jonsson från Miljöpartiet.

Trafikverket går nu även ut och informerar om upprustningsarbeten längs med vägen vid Landvettersjöns norra strand. Det kommer pågå mellan juni och november och i viss utsträckning påverkar det framkomligheten. Vid Solhem kommer endast ett körfält att vara öppet och i området Bårekulla kommer vägen att vara helt avstängd 6 augusti till 14 oktober.