IVO finner inga brister i arbetsterapeutens journalföring

Allmänt

LANDVETTER: I februari i år skrev Härryda-
Posten om en arbetsterapeut på Active rehab i
Landvetter som anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
IVO har nu granskat ärendet och finner inga brister i arbetsterapeutens arbete.

Enligt anmälan till IVO skulle det ha funnits brister i arbetsterapeutens journalföring. Arbetsterapeuten ska också ha uppträtt oprofessio­nellt i möte med patienter under den period personen var anställd på Active rehab i november och december i fjol.

IVO har nu gått igenom fem patientjournaler där arbetsterapeuten varit delaktig och konstaterar att de uppfyller de krav som ställs i patientdatalagen och att det inte har förekommit brister i handläggningen.

IVO har intervjuat arbetsterapeuten och dennes nuvarande arbetsgivare. Enligt den nyvarande arbetsgivaren har arbetsterapeuten ett bra bemötande och kan sitt yrke väl. IVO bedömer att det inte har framkommit några brister i arbetsterapeutens journaldokumentation eller handläggning av patientärenden och att det därför inte finns någon anledning att utreda dennes yrkesutövning ytterligare.