• Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
    GOTT SAMARBETE. David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD), Per Vorberg (M), Maria Kornevik Jakobsson (C) och Kalevi Pessi (SPP) presenterade majoritetens budget inför 2019.
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Kärnuppdragen i fokus i Majoritetens budget

Härryda kommun

Ett starkt fokus på kommunens kärnuppdrag vård, skola och omsorg.
Det var budskapet när majoritetspartierna presenterade sin budget för 2019.

I måndags bjöd de fem majoritetspartierna i kommunen, Moderaterna, Center­partiet, Liberalerna, Krist­demokraterna och Sport­partiet, in till en pressträff för att presentera sitt förslag till budget.

I budgeten har de tagit fram inriktningar och uppdrag som förvaltningen ska genomföra. En mer detaljerad budget ska tas fram i samarbete med förvaltningen och klubbas igenom i november.

Partierna räknar med att Härryda, precis som många andra kommuner, kan få försämrade ekonomiska förut­sättningar de kommande åren, vilket gör att de ser behov av att prioritera i verksamheten, arbeta smartare och sluta göra saker som kommunen inte behöver göra.

– Det är hela kommun-Sverige som får det tuffare ekonomiskt, vi får en allt äldre befolkning och även flyktingkrisen har bidragit. Därför är det oerhört viktigt att så snabbt som möjligt få folk i arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Oroas över ungas hälsa

Även om de ekonomiska framtidsutsikterna manar till försiktighet har majoriteten identifierat ett antal områden som den anser kräver extra satsningar. Maria Kornevik Jakobsson (C) tar upp barn och ungas psykiska ohälsa som ett sådant område.

– Ungas psykiska hälsa har blivit sämre. När vi fick resultatet från den senaste LUPP-undersökningen om ungas villkor blev vi stärkta i att vi gör rätt. Skolan är inte allt men har en stor del när det gäller till exempel mobbning, lärarna måste ha möjlighet att se vad som händer. Vi får inte något bra samhälle om unga växer­
upp i en psykiskt dålig miljö, säger Maria Kornevik Jakobsson.

I sin budget ger majoriteten förvaltningen i uppdrag att jobba med att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland unga. Personalen ska också få utbildning för att bättre kunna förebygga och upptäcka psykisk ohälsa och ge stöd till drabbade elever. I satsningen på grundskolan ingår också en resursförstärkning med två psykologtjänster.

Maria Kornevik Jacobsson tar också upp att det ska finnas minst en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen och att man vill utreda möjligheterna till fler träffpunkter för äldre.

Trygghetsboenden

David Dinsdale (L) tar upp frågan om att bygga fler trygghetsboenden dit äldre själva kan välja att flytta utan att det görs någon biståndsbedömning.

– Vi har beslutat att minst 200 trygghetsbostäder ska in i de pågående planerna, säger David Dinsdale.

Han talar också för att kommunen ska utöka antalet servicegarantier, från dagens tre till 30. Att kommunen har en servicegaranti på en samhällelig service innebär att medborgaren har rätt till kompensation om kommunen inte lyckas leverera den avtalade servicen. Vilka 30 områden som ska beröras av servicegarantin finns det ännu inget beslut på.

Även Håkan Eriksson (KD) pratar om att se över behovet av särskilda boenden och att utöka antalet korttidsplatser för att avlasta anhöriga. Majoriteten vill också att alla personer som har fyllt 90 år och ansöker om plats på vård- och omsorgsboende ska beredas plats. Som det ser ut i dag räcker det inte med att ha fyllt 90 år utan det görs också en bedömning av individens behov.

Fixar åt 70-åringar

Majoriteten har också beslutat att sänka åldern för att få ta del av kommunens fixartjänst, från 75 år till 70 år. Även 70-åringar ska nu ha möjlighet att få hjälp med att exempelvis hänga upp gardiner och byta glödlampor.

Man vill också se över möjligheten att arbeta med trädgård och gröna miljöer för att förbättra sjukskrivnas hälsa.

Ser över ishallen

Kalevi Pessi (SPP) pratade om vikten av att ha ett bra samarbete med olika aktörer när det gäller fritidsaktiviteter och att se över befintliga fritidsanläggningar i väntan på att nya ska bli klara. Bland annat behöver man se över möjliga temporära lösningar när det gäller ishallen i Landvetter då det är oklart när en ny ishall kan byggas.

Sist men inte minst viktigt – skolan och bostadsbyggandet. Per Vorberg (M) berättade att majoriteten vill stärka rektorerna och ge dem mer resurser till att köpa in läromedel. Det vill också tillsätta mer pengar till en central pott som alla skolor kan ansöka om pengar ifrån.

Det finns också ett stort behov av att bygga nya skolor, framför allt i Mölnlycke och Landvetter. Majoriteten ger förvaltningen i uppdrag att planera för att bygga fler grundskolor men också att arbeta för att det ska etableras en ny gymnasieskola, gärna med en annan huvudman än kommunen.

Fler som gör planer

För att få fart på bostadsbyggandet vill majoriteten skjuta till resurser för att snabba på arbetet med att göra detaljplaner.

När det gäller besparingar nämner majoriteten i sin budget att de vill minska kostnaderna för försörjningsstöd. Genom att få fler personer att gå från bidrag till arbete är målet att halvera kostnaden från drygt 20 miljoner till 10 miljoner kronor före den kommande mandatperiodens slut (2022).

Budgetförslaget börjar gälla om det röstas igenom i kommunfullmäktige 18 juni.