”Mer välfärd för pengarna”

Härryda kommun

n Varför ska man rösta på Liberalerna i Härryda kommun?

Anders:

– Vi står för att skapa mer valfrihet i Härryda kommun, det är ett av våra centrala områden. Sen har vi drivit frågan om garantier för att det som kommuninvånarna har rätt att förvänta sig också blir av. Det finns mängder av teknikaliteter som gör att man lurar medborgarna på deras rättigheter. Där kräver vi väldigt tydligt att vi vill ha garantier från Härryda kommun till medborgarna om att man faktiskt levererar det man åtar sig.

n Hur ser ni på den gångna mandatperioden? Vad har ert parti åstadkommit under mandatperioden?

Anders:

– Servicegarantier var en käpphäst för oss inför förra valrörelsen och något vi ganska tidigt lade som ett uppdrag inför budgeten 2014. Det har nu kommit i effekt i den bemärkelsen att man från förvaltningens sida har accepterat att ge garantier för vissa åtaganden. Men jag kan säga att jag är lite besviken, det blev tre garantier för sånt som är i princip självklarheter.

– Det är inte lätt för en kommunal organisation att förstå att man är en service­organisation. Och där känner jag att vi har påbörjat en resa där vi går mer och mer tydligt fram emot att säkerställa det. Nu lägger vi ett yrkande i budgeten om att det ska utvecklas 30 nya servicegarantier under nästa mandatperiod. De service­garantierna ska följas och kan man inte leva upp till dem ska man få kompensation från kommunen.

– Den andra biten vi lagt väldigt mycket kraft på är det som kallas trygghetsboenden. Tidigare utvecklade man något som hette BGT-boenden. De var biståndsbedömda, det vill säga att kommunens förvaltning bedömde om en person hade rätt till ett specifikt boende som var mer anpassat efter personens behov eller ålder. Vi kräver att det ska byggas minst 200 trygghetsboenden där man själv ska kunna välja om man vill bo eller inte.

– Sen har vi drivit på hårt för att få fram fler bostäder.

David:

– Vi har varit en drivande kraft när det gäller skolan. I majoriteten har vi varit med och satsat på fritidshemmen och även grundskolepaketet förra året. Vi står enade om detta inom majoriteten, så vi kan inte ta åt oss hela äran. Men i grundskolepaketet har det både ingått satsningar på utbildning inom fritidshem men även en pott där rektorn, den som är mest insatt i hur varje skola fungerar, får en extra peng om året per elev.

– Sen ingår en satsning på två psykologer. Vi ser att den psykiska ohälsan är ett problem, både i skolan men också att vi behöver hjälpa barn med speciella behov.

Anders:

– Det här är ett av våra stora problem, och inte bara i Härryda kommun. Barn slås ut väldigt tidigt beroende på att man inte i tid tar reda på vilka behov barnen har för att kunna komma in bättre i skolsituationen. Det här ställer till det, man har en tendens att lägga locket på hela tiden för barns specifika behov och undviker att skapa de individuella lösningarna.

n Viktigaste frågorna i Härryda kommun?

David:

– Dels mer värde och välfärd för pengarna. På samma sätt som näringslivet och den privata sektorn behöver vi bli effektivare och kommunen behöver utvecklas. Sen är skolan en av de viktigaste delarna.

Anders:

– Den stora grejen just nu är beslutet om järnvägen. Det är fantastiskt att vi för andra gången fått ett beslut om järnväg från Landvetter flygplats. Det gör att möjligheten att knyta ihop Landvetter och Mölnlycke ökar.

– Det andra är byggandet. Förbo bygger men vi behöver få igång mer byggande på många håll och kanter. Det tar så lång tid från det att man påbörjar en planprocess till det att man ställer ett färdigt hus på plats. Den tiden måste kortas på alla sätt som går. Här är vi rörande överens, och inte bara i Alliansen utan med merparten av de partier som verkar i fullmäktige, att korta ned de här tiderna.

n Hur ser ni på kommunens skattenivå?

Anders:

– Vi vill gärna se sänkta skatter men med bibehållen kvalitet. Det finns inget självändamål att ta ut mer skattepengar än vad vi behöver för att driva kommunen framåt.

David:

– Om man kan effektivisera verksamheten är det ett sätt att sänka skatten. Principiellt vill vi att skattenivån ska sänkas men just nu ser det inte så ljust ut ekonomiskt i prognosen framåt. Det gäller i hela kommunsverige och inte bara Härryda kommun.

Anders:

– Vi lägger alltså inte något förslag inför 2019 års budget om skattesänkningar men vi skulle gärna se det.

n Hur ser ni på Landvetter Södra?

Anders:

– Att knyta ihop Landvetter och Mölnlycke är ett jätte­viktigt mål. För Mölnlycke har vi en stadsutvecklingsplan och vi har lagt förslag om en stadsutvecklingsplan för Landvetter. I detta ligger Landvetter södra som en mellankoppling.

– Nu blir järnvägen av och vi vill gärna ha en station som stadsutvecklingsområdet kan växa upp runtomkring. Då blir det också en naturlig koppling för att knyta ihop Mölnlycke, Landvetter södra och Landvetter med ganska mycket gröna kilar mitt i. Man får tillgång till natur och rekreation på ett helt annat sätt.

– Men det betyder också att man måste ha en infrastruktur som fungerar, en järnväg räcker inte. Det måste finnas vägförbindelser och cykelvägar så att man kan ta sig fram på ett enkelt och smidigt sätt. Sen måste barriärerna hanteras på ett bra sätt, bland annat motorvägen som skär tvärs igenom Landvetter samhälle.

– Det är ett jätteprojekt vi har framför oss som är absolut nödvändigt för att vi ska kunna leva upp till ett fungerande tillväxtmål. Vi är positiva och ser det som en naturlig del för att koppla ihop Mölnlycke och Landvetter.

n Privata alternativ till kommunal verksamhet?

David:

– Vi är väldigt positiva till det, både att det finns alternativ men också att det finns konkurrens. Vi har en privat skola i kommunen som också är en av de bästa. Hulebäcksgymnasiet är i och för sig kommunalt men det är konkurrensutsatt och är ett av de bästa inom Göteborgsregionen. Att konkurrensutsätta och ha privata alternativ är väldigt viktigt.