Bild: Genrebild
En hjälpande hand. Sven-Erik Svensson har visat prov på medmänsklighet och nu blev han belönad.

Nygammalt pris delas ut

Kommunen

År 2014 instiftade kommunen ett årligt pris för personer som arbetar för att förbättra bemötandet och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
I år gick priset till Sven-Erik Svensson som är ledsagare åt en person med alzheimers sjukdom.

Rådet för funktionshinderfrågor har till uppgift att föreslå mottagare av priset. Det ska lämna in förslaget tillsammans med en motivering till kommunstyrelsen som därefter utser mottagaren. Förutom äran tilldelas pristagaren 5 000 kronor.

Tillgänglighetspriset har i år döpts om till Bemötande och tillgänglighetspris.

– Tillgängligheten är så inriktad på den fysiska miljön och man ville bredda innebörden av priset, säger kommunens utvecklingschef Birgitta Flärdh.

Tuff konkurrens

Karin Wickman (M) är ledamot i Rådet för funktionhinderfrågor och sitter även med i kommittén för priset. Hon är en av dem som bestämt vem som skulle motta priset i år.

– Det har varit tuff konkurrens i år, precis som tidigare år. Men det vi tittar på främst när vi tar fram personen är hur väl den lyckats med sitt uppdrag att hjälpa sin brukare och knyta an en personlig kontakt och så vidare.

Prisutdelningen ägde rum i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i måndags och mottagaren av årets pris är Sven-Erik Svensson som är ledsagare till en person med alzheimers sjukdom. Han belönades för sitt långvariga, frivilliga och personliga engagemang som stöttande medmänniska.

Varför föll valet just på Sven-Erik? Det måste finnas flera som gör sådana insatser?

– Ja, så är det naturligtvis. Vi i kommittén hade tagit fram fyra likvärdiga kandidater som valet stod mellan. Sen har vi vägt fram och tillbaka, och tagit in flera olika röster, som anhöriga och grannar och hört vad de har att säga om personen i fråga, och då blev det Sven-Erik, säger Karin Wickman.

Hur känns det att få ett sådant här pris?

Det känns bra, jag har faktiskt inte varit ledsagare så länge, men det känns fint att man gör något bra. Jag har varit stödperson åt olika personer i över fem års tid, och sen frågade socialtjänsten om jag ville bli ledsagare också, säger Sven-Erik Svensson.