• Arkivbild: Bosse Åström
    SKAPAR OTRYGGHET. Narkotikabruket ökar och kryper allt längre ner i åldrarna bland kommunens ungdomar. Polisen och kommunen ger nu ett medborgarlöfte om att göra insatser för att minska problemet.

Polisen lovar krafttag mot narkotikahandeln i nytt medbogarlöfte

Härryda kommun

Hanteringen av narkotika är ett växande problem i kommunen.
I ett nytt medborgarlöfte tar polisen och kommunen nu ett gemensamt krafttag för att sätta stopp för den negativa utvecklingen.

– Vi jobbar alltid mot narkotika, men nu lyfter vi upp det lite mer, säger Linda Bergvall, kommunpolis i Härryda.

Det är många kommuninvånare som har uttryckt sin oro över att narkotikahandeln ökar och pågår helt öppet på offentliga platser. Resecentrum i Mölnlycke och Landvetter är speciellt utsatta platser, men enligt Linda Bergvall brukas och handlas det med narkotika över hela kommunen.

– Det finns överallt i dag och det är ett problem. Det påverkar så många människor, säger Linda Bergvall.

De flesta som provar narkotika gör det när de kommer upp i gymnasieåldern, men bruket kryper också ner i åldrarna.

Bidrar till otrygghet

Förutom att narkotika­bruket bidrar till mycket lidande för dem som är inblandade skapar det också otrygghet bland andra invånare som vistas i det offentliga rummet.

– Vi ser att det inte bara är de som hanterar narkotika i sig som är problemet. Det skapar ringar på vattnet i form av otrygghet. Jag tror detta är något som inte bara polisen eller kommunen kan motverka. Inte minst har föräldrar och vårdnadshavare en viktig roll. Det finns även aktörer inom föreningslivet, där vi kan växla upp det trygghetsskapande arbetet, säger Per-Arne Larsson, säkerhetschef på Härryda kommun.

Löfte till medborgarna

För att stoppa den negativa utvecklingen lanserar nu polisen ett nytt medborgarlöfte. Tillsammans med Härryda kommun ska polisen göra en rad insatser från juni 2018 till juni 2019 för att minska problemet med narkotikahanteringen i det offentliga rummet.

Polisen ska genomföra riktade insatser mot narkotika­hanteringen, i första hand riktade mot ungdomar men också mot äldre etablerade missbrukare.

– När vi rör oss ute i samhället i uniform och ser ungdomar som verkar påverkade plockar vi med dem och låter dem lämna urinprov. Visar det spår av narkotika blir det en polisanmälan, ­säger Linda Bergvall.

Skolan har viktig roll

Hon betonar att polisens roll är att utföra repressiva åtgärder, som att fånga in dem som säljer och brukar narkotika. Sedan handlar det om att socialtjänsten och skolan ska upptäcka elever som är i riskzonen.

Polisen i samarbete med kommunen ska också hålla informationsmöten som riktar sig till föräldrar till barn i högstadieåldern. När de mötena ska äga rum är ännu inte klart.

Otrygga platser

– Vi ska också titta på den fysiska miljön. Finns det några platser som bjuder in till att stå och sälja narkotika? Där kanske vi kan få in tips från allmänheten. Det kan till exempel vara skolor och förskolor som är lite i skymundan efter skoldagens slut, säger Linda Bergvall.

Arbetet med att infria medborgarlöftet ska följas upp kontinuerligt genom medborgardialoger. Målet är att insatserna ska minska problemen med otrygghet i samband med att missbrukare tar över det offentliga rummet. Den öppna narkotikahandeln ska minska.

Förhoppningen är att det ska bidra till en ökad vilja från samhällets ”goda krafter” att röra sig ute i den offentliga miljön och öka invånarnas förtroende för polisen och kommunen.

Under ett par timmar i tisdags eftermiddag var polis och kommun på plats i Mölnlycke centrum och Resecentrum för att lansera det nya medborgarlöftet.