Sjukhuset: ”Har vidtagit åtgärder för att minska risken”

Allmänt

Philipp Meijering, chefläkare på Frölunda Specialistsjukhus, har svarat på HP:s frågor kring händelsen via mail.

Har det inträffade lett till några förändringar när det gäller hur ni behandlar patienter med liknande symptom?

Sjukvårdens målsättning är att bota, lindra men aldrig skada. När en patient skadas i samband med sin vård är det ett misslyckande och alltid en mycket tråkig situation för både patienten och berörd personal.
För att kunna svara på frågan måste skillnaden mellan symptom och bakomliknande sjukdom, utredning och behandling vara tydliga.
Symptom i sig kan vara ospecifika och en patient med liknande symptom skulle fortsättningsvis kunna genomgå sin utredning, dvs. diagnostik tarmundersökning, på Frölunda Specialistsjukhus. En undersökningsteknik som genomförs på sjukhuset runt 300 gånger om året.
Bakomliggande orsakar kan vara olika men patienter med mycket sällsynta åkommor remitteras till en speciell enhet på Sahlgrenska Universitets­sjukhuset.

Skulle något liknande kunna hända igen?

Sjukhuset har efter händelsen genomfört en utredning. Utifrån utredningens resultat har sjukhuset vidtagit åtgärder som minskar risken att något liknande inträffar.

Vad har ni dragit för slutsatser av IVO:s beslut?

IVO:s beslut rörande patientens klagomål stödjer sig på sjukhusets utredning, vilken genomfördes i samband med en egenanmälan till IVO som ett Lex Maria ärende. Till egenanmälan bifogades information till IVO vilka åtgärder sjukhuset kommer att genomföra för att minska risken att något liknande upprepas. IVO bedömde i sitt beslut till Lex Maria ärendet åtgärderna som rimliga och adekvata. Åtgärderna var redan genomförda innan IVO tog sitt beslut i patientens klagomål. Att besluten i samma händelse kommer med en sådan fördröjning är olycklig men påverkar inte sjukhusets åtgärder.

Jobbar den aktuella läkaren fortfarande kvar och gör han fortfarande koloskopi­undersökningar?

Den läkaren med många års erfarenhet inom sin specialitet jobbar fortfarande på sjukhuset och genomför diagnostiska koloskopiundersökningar som ligger inom sjukhusets uppdrag.

Var patienten i behov av behandling det vill säga hade han några avvikelser i tarmen som behövde behandlas?

Med denna fråga berörs patientsekretessen där sjukhuset inte kan kommentera.