”Vi är det enda riktiga oppositionspartiet”

Allmänt

härryda kommun: De har lagt mängder av motioner den senaste mandatperioden. De är skeptiska till Landvetter södra, vill sprida ut byggandet och effektivisera den kommunala verksamheten.
Dessutom sticker SD ut hakan och vill sänka skatten.

Sverigedemokraterna har fem mandat i kommunfullmäktige och Calle Johansson har tillsammans med partikollegan Boris Leimar lagt fram en mängd olika motioner i KF om allt mellan himmel och jord. Calle Johansson hävdar att SD är det enda verkliga alternativet för de som vill ha en förändring i kommunen.

– De ”gamla” partierna faller in i det gamla tänket väldigt ofta och de ser inte på kommunalpolitiken på det sättet som jag gör, säger han.

Vill sprida byggandet

Vad vill de förändra då? Han pekar på bostadsbyggandet i allmänhet och Landvetter södra i synnerhet som en skiljelinje mellan sitt eget parti och egentligen alla andra partier i kommunfullmäktige.

– Vi måste såklart bygga bostäder, men vi vill bygga ansvarsfullt och samtidigt sprida ut byggandet i hela kommunen, till skillnad från majoriteten. De som redan bor här vill åtnjuta samma kvalitet på den kommunala servicen som vanligt, och ska vi bygga i den takt som styret vill kommer vi inte att klara skolor och äldreomsorg tillräckligt bra, säger Calle Johansson.

n Vad är det som är så dåligt med Landvetter södra?

Från början var vi positiva till det, men nu när det saknas en ordentlig infrastrukur i planen ser vi ingen poäng med att bygga ett nytt samhälle mitt ute i skogen. Då satsar vi hellre på att bygga ut Hällingsjö, Hindås och Rävlanda.

Aktiv mandatperiod

Det övriga bostadsbyggandet utgör också en skillnad då SD vill bygga bostäder som man menar smälter in mer i den befintliga miljön, som exempelvis hyreshus med max två, tre våningar. Dessutom vill SD se att befolknings­ökningen stannar på 1,5 procent, så att kommunen också hinner med att bygga dagis och skolor i den takt som krävs.

n Vad har SD åstadkommit den gångna mandatperioden?

Vi har varit väldigt aktiva, jag vill inte svära på det men jag tror att vi är de som lagt flest motioner i kommunfullmäktige. Det har varit allt möjligt, men en sak vi verkligen har påverkat är frågan om Råda säteri och förlikningsavtalet som vi var med och stoppade. Vi tycker det var oskäligt att ge bort fem miljoner kronor till en krögare som redan är bankrutt och nu har han gått i konkurs. Så vi har hjälp till att bespara skattebetalarna de pengarna.

Det ska tilläggas att oppositionen hade ett annat mot­förslag till förlikningen och de beslutade tillsammans med SD att rösta på varandras förslag.

n Vilka frågor är viktigast i kommunen?

Bostadspolitiken, skolan och äldreomsorgen är tre punkter där vi måste bli bättre. Bostäderna måste som sagt vara mer anpassade till orterna i kommunen. Skolresultaten går ner på flera ställen, inte minst i Rävlanda och sen måste vi få in mer personal i äldreomsorgen, säger Calle ­Johansson.

Han menar framför allt personal som kan hjälpa till med saker runt omkring, som städ och tvätt och enklare arbetsuppgifter. Den avlastningen kommer få ett utslag i hela verksamheten och på sikt blir brukarna mer nöjda, menar han. Däre­mot tror han inte att politiken har någon quick fix för skolresultaten.

– Det är bättre att lämna över det till sektor utbildning och även rektorerna. De har bättre lösningar och får de mer pengar kan de implementera dem.

n Hur vill ni göra med skatten?

Vi vill se en sänkning av skatten, kanske upp till en hel krona på fyra år. Vi presenterar det i vår budget som vi lägger fram nu. Vi vill satsa på en effektivisering av den kommunala verksamheten, med de förutsättningar vi har och de inkomster vi har så kan vi definitivt tillhöra de kommuner med lägst skatt, säger Calle Johansson.

En variant är alltså att förvaltningen måste se över verksamheten och hur man kan effektivisera utan att det påverkar negativt. Enligt Calle Johansson finns en tendens att inte ifrågasätta verksamheten tillräckligt utan lämna över ansvaret till tjänstemännen som gärna spenderar den disponibla budgeten.

n Hur ser ni på privata alternativ till kommunal verksamhet?

Det tycker vi är jättebra, vi är positiva till att det kommer in andra utförare. Ställer vi samma krav på de privata aktörerna så kan det förbättra all kommunal verksamhet, säger Calle Johansson.