Andersson: ”Behövs skattehöjning så tvekar vi inte”

Val 2018

Vänsterpartiet ställer sig inte helt negativa till hur kommunen styrts de senaste fyra åren trots att man inte haft jättemycket att säga till om. Däremot tycker man att den ekonomiska strategin bör se lite annorlunda ut.

Varför ska man rösta på ert parti?

– Vi tycker att skola och omsorg är kommunens ansvar och då ska kommunen sköta det också. De har sista och enda ansvaret. Går en skola i konkurs, ja då får kommunen träda in där och ta över verksamheten. Kommunen vet ju inte hur många elever de ska planera för eftersom de inte vet vad eleverna väljer och det är inte effektivt alls. Vissa kommunala skolor får stänga för att det inte finns elevunderlag, men en friskola kan ju bara ta emot ett visst antal elever. Resten då? Sedan säger många att det är bra om alla får välja för då försvinner alla dåliga skolor, men så enkelt är det inte. Många som kan välja skola kanske har högutbildade föräldrar och kan få hjälp hemifrån, men det finns de som inte har det och behöver extra lärarhjälp. De blir ju osidosatta då.

– Vi lade två miljoner kronor i budgeten på att förbättra arbetsmiljön för lärarna.

Hur ser du på den gångna mandatperioden?

– Man visste nästan innan vilket block som skulle få styra. Jag tycker att de skött sig hyfsat bra. Inom kommunpolitiken skiljer det inte speciellt mycket. De är väldigt försiktiga med att höja skatterna, men vi blir nog tvingade till det. Man får se det som är bäst i sin helhet och bäst för hela samhället.

Vad har ditt parti åstadkommit under den gångna mandatperioden?

– På två mandat har vi inte åstadkommit någonting speciellt egentligen. De drog in hållplatser på linje 300 vid Hällingsjö och då skrev vi en interpellation och lyfte den frågan och då fick Västtrafik ta tillbaka hållplatserna. Det var för att det blev starkt tryck från allmänheten. Vi hade även interpellation på att man inte skulle stänga brandstationen i Mölnlycke och den är ju kvar. Kommunen växer hela tiden och det behövs. Varje minut är viktig.

Vilka är de tre viktigaste frågorna i Härryda kommun?

– Skolan är viktig. Sedan att vi har en bra välfärd för alla så att inte vissa kan gå före. Miljön är också en viktig punkt. Vi har i vår budget lagt en satsning på solceller för det är någonting som kommer mer och mer nu. Det är en investering som är lönsam. På tio år så har man fått igen det.

Skattehöjning? Skattesänkning? Oförändrat? Varför/varför inte?

– Behövs en skattehöjning så tvekar vi inte. Många säger att man ska spara pengar och vi säger absolut inte att man ska slarva med pengar, men om man ger uppdrag till förvaltningar att spara pengar så måste man kunna peka på vad som är fel och vad som är slösaktigt. Vi vill ju exempelvis satsa på skolan och krävs det en skattehöjning för det så vill vi genomföra den. Kan vi rädda elever från att hamna snett och kanske hamna i kriminalitet så sparar vi mycket pengar där istället.

Tillväxtmålet på 1,5 procent. Vad tycker ni om det?

– Det är bra tycker vi. Det är brist på bostäder och i Härryda görs satsningen på Landvetter Södra och det tycker vi är vettigt. Det får vara en stor satsning på bostäder. Många tycker att man ska förtäta samhällena, men det blir inte bra det heller. Ska man bygga mer hus här i Mölnlycke centrum så får du mindre grönområde och det är inte heller bra.

Min nästa fråga var ju då hur ni ser på Landvetter Södra?

– Det är vi ju då positiva till. Jag tycker det är riktigt att satsa på det när det är så pass stor bostadsbrist som det är. Bostadsbyggandet blir en stor valfråga och inte minst på riksnivå.

Privata alternativ till kommunal verksamhet. Hur ser ni på det?

– Ska det vara privat så ska det inte vara vinstdrivande. Det finns bra stiftelser som gör ett bra jobb. Det är inget snack om att det finns både bra och dålig privat verksamhet samt bra och dålig kommunal verksamhet.