• Bild: JENNY FÖRANDER
  FRUSTRERAD VÄNTAN. Elisabeth Prim, Ann-Marie Nyberg och Per Lundström i Huvdaby vägsamfällighet är frustrerade över att IP-Only avbrutit arbetet med att gräva ner fiber till deras fastigheter. Entreprenören har inte återställt platsen efter grävningarna och är nu under rekonstruktion.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
  HÅL I VÄGEN. Vägföreningen fick själva sätta upp en varningsskylt för att ingen ska köra ner i hålet som fiberentreprenören lämnat öppet.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
  I VÄGEN. Högen med makadam ligger på föreningens väg och hindrar större lastbilar från att vända.
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
  GÅR SÖNDER. Vägen har inte återställt ordentligt efter att fiberrören grävts ner.
 • Bild: JENNY FÖRANDER

Frustrerad väntan på fiber

Huvdaby

Huvdaby vägsamfällighet har ett avtal med IP-Only om att ansluta föreningens medlemmar till fiber.
Arbetet påbörjades i höstas men sedan dess har det legat nere och de boende har inte fått någon information om när det ska återupptas.
Nu visar det sig att entreprenören Oneoak Network AB, som tagit på sig att utföra grävarbetet, är under företagsrekonstruktion.

– IP-Only har helt förverkat sitt förtroende i vår vägförening, säger ordföranden Per Lundström.

Vi träffas utanför H Karlssons byggvaruhus som är en av cirka 35 fastigheter som är medlemmar i vägföreningen. Ägaren Elisabeth Prim visar strängarna av grus som korsar den i övrigt asfalterade parkeringen framför butiken. Entreprenören har grävt ner rör men inte återställt parkeringen.

Farliga hål

Ett kvarlämnat hål har butiksägaren själv fått täcka över för att inga kunder ska riskera att köra ner och skada sina bilar.

I en vägkorsning en bit bort ligger en stor hög med makadam. Högen ligger så illa till att stora lastbilar med leveranser till byggvaruhuset inte längre kan vända. I stället måste de köra vidare på föreningens väg som inte är byggd för att klara så tung trafik. Det kan leda till kostsamma skador på vägen.

Ann-Marie Nyberg är kassör i vägföreningen. Hon bor längs med en mindre anslutande väg som ägs av en annan vägförening. Där har entreprenören grävt för att byta ut en trumma under vägen. Arbetet avbröts när det blev tjäle i marken och kvar blev ett hål i vägen. För att undvika olyckor har föreningen själv fått sätta upp varningsskyltar.

Svårt få kontakt

Medlemmarna är frustrerade över att de inte får någon information om vad som händer. De hänvisas till IP-Onlys kundtjänst med sina frågor men får inte direktkontakt med någon ansvarig person, trots att de har ett avtal med IP-Only.

– Det som är mest frustrerande är att inte veta om de kommer tillbaka för att slutföra arbetet, säger Ann-Marie.

Det är först efter att Härryda-Posten börjat undersöka saken som det kommer fram att Oneoak är under rekonstruktion.

Per Lundström tycker ändå det är märkligt agerat av IP-Only.

– Varför sätter de då inte in någon annan entreprenör som kan slutföra jobbet? Det är ju trafikfarliga situationer som har uppstått på många ställen, säger han.

Kan skapa förseningar

På IP-Onlys hemsida lägger företaget ut aktuell information om deras pågående fiberprojekt. I förra veckan uppdaterade de informationen kring flera fiberprojekt i kommunen. Företagets ambition är att projekten i Bua, Rävlanda södra och Eskilsby ska färdigställas under andra hälften av 2018 men på grund av entreprenören Oneoaks rekonstruktion kan arbetet försenas. IP Only skriver: ”Tråkigt nog kan leveransplanen komma att påverkas beroende på utgången av entreprenörens företagsrekonstruktion.”