”Under 2019 ska torpet rivas”

Härryda

Härryda-­Posten har pratat med Swedavias presschef Hans Uhrus som bekräftar att bolaget planerar att riva torpet Kärrsjöstrand.
De andra torpen får vara kvar så länge det finns hyresgäster och Swedavia inte behöver marken.

– Swedavias uppdrag är att utveckla våra tio flygplatser på ett företagsekonomiskt sätt och tillgodose våra kunders behov av att resa. Det är inte att äga eller hyra ut bostäder som inte är nödvändiga för vår verksamhet eller är kommersiellt gångbara. Vi ägs av staten och som andra bolag måste vi förhålla oss till våra ägardirektiv, säger Hans Uhrus.

Tänker långsiktigt

Att Swedavia äger stora landområden runt flygplasten beror på att bolaget vill försäkra sig om att få tillgång till marken om flygplatsen någon gång i framtiden vill expandera. Av den anledningen vill Swedavia inte sälja torpen även om det skulle finnas intresserade köpare.

– När man driver en flygplats måste man tänka väldigt långsiktigt 50-100 år framåt i tiden. Det är omöjligt att förutse vad som kommer att hända. Jag vet inte om någon skulle vara intresserad av att ­köpa eller hyra och renovera ett hus om man inte vet om man får ha det kvar, säger Hans Uhrus.

De två torpen som har hyresgäster kommer att få vara kvar så länge det är någon som hyr dem och hyresgästerna står för huvud­delen av under­hållet så vida inte Swedavia be­höver marken.

Skorstenen skadad

Kärrsjöstrand har dock för stora skador för att Swedavia ska vilja åta sig en kostsam renovering. Framför allt är det skorstenen och taket runt skorstenen som dömts ut av sotare.

– Någon gång under 2019 är planen att torpet ska ­rivas, säger Hans Uhrus.

Och om det är någon som vill hyra och åtar sig att renovera huset?

– Det är inte helt stängt, då gäller det att hitta ett sätt att lösa rent juridiskt vilka åtaganden som hyres­gästen och hyresvärden ska ha.