• Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER
 • Bild: JENNY FÖRANDER

Värnar om unik torpmiljö som riskerar att försvinna

Härryda

När Landvetter flygplats byggdes köptes stora mark­ytor in för att säkra möjligheterna till framtida utbygg­nader av flygplatsen.
Swedavia blev på köpet ägare till flera gamla torp som genom året fått en ganska styvmoderlig behandling – och tack vare just det bevarats i ursprungligt skick.
Nu kämpar Härryda hembygdsförening för att den unika
miljön ska bevaras medan Swedavia anser att åtminstone
ett av torpen är så förfallet att det bör rivas.

Ronny Sjöberg bor i närbelägna Sanserhult och har ett skogsskifte utmed grusvägen öster om flygplatsen där Swedavias tre kvarvarande torp är belägna. För några år sedan började han intressera sig för de gamla torpen och forska i deras historia.

– Det här är en ganska okänd miljö, det är mest vi som bor i området som känner till den, säger Ronny.

Han tog kontakt med Swedavia för att höra om deras planer för torpen som då höll på att förfalla allt mer och riskerade att bli utom räddning liksom flera andra torp i området där nu bara stengrunderna finns kvar.

Lugn miljö

Härryda-Posten träffar Ronny Sjöberg och medlemmar från Härryda hembygdsförening hemma hos Maj-Lis Skatt som hyr det torp som går under beteckningen Kärrsjödamm.

Här är förvånansvärt tyst och lugn, närheten till flygplatsen märks inte alls.

Maj-Lis släkt härstammar från platsen och torpet byggdes av hennes mormor och morfar 1916.

– Det har stått ett äldre hus här innan också, berättar Maj-Lis.

Det ursprungliga huset byggdes 1848 då Maj-Lis mormors farfar ”Tjärebrännarn” flyttade dit med sin familj.

Såldes till flygplatsen

När Maj-Lis morföräldrar dog i slutet av 1950-talet togs torpet över av deras barn, 1977 såldes det till flygplatsen.

– Min mamma ville ha kvar huset men hon hade inte råd att lösa ut sina syskon, så när Swedavia köpte torpet fick mamma hyra det, berättar Maj-Lis.

Numera är det Maj-Lis som hyr torpet där el eller vatten aldrig dragits in. Hon visar tv:n som drivs med hjälp av ett batteri. Hon har slitit för att hålla torpet i beboeligt skick och klättrat på taket för att sätta tillbaka tegelpannor som blåst ner, men samtidigt har ägaren Swedavia inte gjort det löpande underhåll som behövs för att hålla ett gammalt trähus i fint skick. Det syns inte minst på den flagnande fasaden som hade behövt målas om för flera årtionden sedan.

Även det torp som kallas Kärrsjöstrand har bebotts av släktingar till Maj-Lis. Det hyrdes av hennes bror som hade det som sommarhus fram till för fem år sedan då han gick bort. Sedan dess har det stått tomt och förfallit.

Vintermyst, det tredje torpet, hyrs av en scoutkår från Göteborg.

Väckte frågan

Efter att Ronny Sjöberg börjat ställa frågor till Swedavia om torpen tog bolaget upp frågan i sin ledningsgrupp. De anlitade sedan Bohusläns museum för att ge synpunkter kring det kulturhistoriska värdet och skicket på de tre torpen.

Antikvarien Lars Rydbom skriver i sin rapport att miljön som helhet bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde ”såsom välbevarade representant för de bebyggelse­enheter som skapades genom hemmansklyvning och torp­etablering på den tidigare häradsallmänningen”. Han skriver vidare att Swedavia genom sitt passiva ägande bidragit till att bebyggel­sen är så välbevarad: ”Hade marken frånsålts som tomter hade byggnaderna på de tre en­heterna sannolikt genomgått betydligt mer förändring som skulle ha inneburit att husens tidskaraktär hade förlorats.”

Kräver underhåll

Han konstaterar dock att det övergripande underhållet av torpen nu börjar bli eftersatt och att det är viktigt att se över husen och göra en bedömning av det tekniska skicket kring taken på de olika byggnaderna. Museet bedömer också att det är viktigt att husen och tomterna brukas för att de ska få det vardagliga underhåll som all bebyggelse kräver.

Swedavia har sedan dess inspekterat husen och gjort bedömningen att Vintermyst och Kärrsjödamm är i tillräckligt bra skick för att bevara. I vintras gjorde Swedavia en del underhåll av Maj-Lis torp, bland annat bytte de ut det tidstypiska tegel­taket mot ett mer under­hållsfritt plåttak.

De har också bidragit med färg så att Maj-Lis själv ska kunna måla om torpet.

– De ska ändå ha en eloge för att de har fixat taken. Jag sa att jag ville ha svart tak för jag ska måla huset rött men då hade de redan beställt röd plåt, säger Maj-Lis.

Det tredje torpet, Kärrsjöstrand, anses dock vara i för dåligt skick för att Swedavia ska kosta på sig att rusta upp det.

Härryda hembygdsföre­ning kämpar nu för att även det torpet ska bevaras.

– Jag hoppas vinden vänder så att folk får upp ögonen för sådana här gamla kultur­miljöer, säger Mona Fredh.

– När vi var små var det många som bodde här. Nu är det ganska tomt, säger Maj-Lis och visar ladan där planscherna fortfarande sitter kvar sedan det hölls logdans där i hennes ungdom.

Komplett miljö

Ronny Sjöberg påpekar att Maj-Lis torp utgör en komplett miljö där både ladan och jordkällaren är bevarad.

– Det är unikt att ingenting är omgjort. Något sådant finns ingenstans i den här kommunen, säger han.

Han tycker att det är viktigt att även de fattigas bostäder bevaras för framtida generationer.

– Hade det varit en herrgård hade de inte rivit, men bostäder där de fattiga bodde är minst lika mycket värda att bevara, säger han.

Borde värna om bygden

Hembygdsföreningen anser att Swedavia som värnar om miljön också borde värna om kulturmiljön på platsen.

– Eftersom de planerar att bygga ut flygplatsen för två miljarder de närmsta åren är 200 000 kronor till att under­hålla kulturhistoriskt intressanta hus en ganska liten summa, vilket man borde ha ekonomi till, säger Ronny.

Mona Fredh håller med:

– Flygplatsen som har gjort så stora ingrepp på vår bygd borde kunna ge tillbaka lite – det är ju så lite som behövs. De har ett ansvar att ta vara på den här miljön som försvinner mer och mer, speciellt nära städerna.

Vill ha torpvandring

För att fler ska få upp ögonen för den unika miljön planerar Härryda hembygdsförening att hålla en torpvandring till hösten. Då kommer man förutom att titta på de befintliga torpen även besöka övergivna torp där nu bara husgrunden finns kvar.

– Hela miljön är värdefull för Härryda ort och för hela kommunen. Maj-Lis torp hade också kunnat vara en husgrund, det hade inte varit samma sak som att sitta här i köket, säger Ronny.