”Vi strävar efter en så tät dialog som möjligt”

Allmänt

Härryda-Posten har ställt frågor till IP-Only om de pausade fiberarbeten.
Företagets pressansvarige Niclas Karnhill har svarat via mejl.

n Stämmer det att Oneoak är under rekonstruktion?

– Ja.

n Är det dem ni har anlitat på alla ställen där arbetet står still eller har ni sett kvalitetsbrister även hos andra entreprenörer?

– Där byggnationerna tillfälligt pausats i Härryda kommun är det Oneoak som är entreprenör. De finns i tre projekt i Härrydas östra delar. Vi har en ständig dialog med våra entreprenörer om kvalitetsarbetet, även dessa.

n Är det IP-Only som stoppat arbetet eller är det Oneoak som slutat gräva för att de inte fått betalt?

– Vi fullföljer alltid våra avtal, om det skulle visa sig att detta inte är uppfyllt gällande leverans eller kvalitet tar vi självklart en diskussion om det. I detta fall har vi haft en diskussion då vi upplevt kvalitetsbrister hos entreprenören – vilket i slutändan drabbar kommunmedborgarna.

n Entreprenörer har lämnat hål i marken som kan vara farliga för allmänheten, är det inte IP-Onlys ansvar att återställa eller sätta ut varningsskyltar så att ingen skadar sig?

– Arbetet sker enligt en så kallad totalentreprenad, vilket betyder att det är entreprenören som bär ansvaret med skyltning och annat skyddsarbete. IP-Only har dock totalansvaret mot slutkund och ställer därför krav på entreprenören om projektet inte fortgår som det ska. IP-Only har hårda kvalitetskrav och om de inte uppfylls kräver vi lösning snabbast möjligt, något vi även följer upp.

n Huvdaby vägsamfällighet har ett avtal med IP-Only – borde de inte ha en kontaktperson som informerar dem om vad som händer?

– IP-Only bygger mest fiber på landsbygd av alla aktörer och finns representerade i cirka 100 kommuner i Sverige och har dialog med lokala vägföreningar och fiberföreningar i dessa kommuner, även i Härryda. Vi strävar efter en så tät dialog som möjligt med lokala samarbetspartners, däribland fiberföreningar. Medlemmarna i fiber- och vägföreningarna hänvisas till antingen sin ordförande eller IP-Onlys kundservice. Vi uppdaterar därtill vår webbplats med lokal information.

n Har inte IP Only någon besiktningsman som kontrollerar att entreprenörerna levererar det som IP-Only skrivit avtal med kunderna om?

– Vi utför kontinuerligt besiktningar i varje projekt. Delvis utförs delbesiktningar och dels en slutbesiktning när projektet är klart.

n När ska arbetet återupptas och när kan de boende räkna med att ha fiber installerat och klart?

– Arbetet kommer att återupptas efter semesterperioden och beräknas färdigställas i november 2018, i och med att entreprenören är under rekonstruktion kan datumet förskjutas något.