Illustration: HÄRRYDA KOMMUN
CENTRUM VÄXER. Detaljplanen för Idrottsvägen i Mölnlycke är nu klar och ute på granskning. Det planeras för drygt 150 lägenheter i fastigheter som är fyra till fem våningar höga, åtta radhus, en förskola, en livsmedelsbutik, restaurang och lokaler för andra verksamheter.

Bostäder och matbutik i centrum

Mölnlycke

150 till 200 nya lägenheter i centrala Mölnlycke.
Det kan bli verklighet om detaljplanen för Idrottsvägen som nu är ute på granskning klubbas igenom.

– Syftet är att göra Mölnlycke mer stadsmässigt, säger Johan Gustafsson, projektledare på Härryda kommun.

Förutom att bygga bostäder vill man därför skapa ­lokaler för olika verksamheter och butiker i bottenplan på de nya fastigheterna.

Detaljplanen gäller området norr om Hulebäcks­gymnasiet. Närmast skolan, där det i dag ligger en parkeringsplats, har företaget Bo Aktivt blivit lovat att få köpa två tomter av kommunen för att bygga två fem våningar höga fastigheter med totalt 112 lägenheter. Den största fastigheten är tänkt att bli ett seniorboende med 87 bostadsrätter med gemensam vinterträdgård och wellness-avdelning. I bottenvåningen på den största fastigheten planeras för en livsmedelsbutik och i det andra huset vill man ha en restaurang.

Förkola i bottenplan

Mellan Wallenstamhallen och Mölnlycke IP vill kommunen att det byggs en fastighet med en förskola i botten och 16 lägenheter ovanpå i fyra våningar. I anslutning till förskolan, mot Massetjärn till, planeras ett parkområde med en allmän lekplats.

– Här kan det skapas ett nytt stråk mot Mölnlycke fabriker. Massetjärn är en tillgång till området och det är viktigt att inte skapa en stängd yta. Det ska kännas inbjudande, säger Johan Gustafsson.

Norr om Bo Aktivts planerade fastigheter finns ytterligare två tomter som omfattas av detaljplanen. Längst norrut planerar kommunen för åtta radhus som är högst två våningar höga. På den sista tomten, där Örtagårdens förskola låg tidigare, planeras för två flerbostadshus med totalt mellan 25 och 30 lägenheter.

Detaljplanen var ute på samråd våren 2017 och efter att en hel del synpunkter kommit in ändrades vissa bitar i planen. Bland annat togs en gångväg som ledde mellan de befintliga HSB-husen på Bäckvägen bort efter önskemål från fastighetsägaren.

En annan ändring var att man på uppdrag av politikerna gjorde det möjligt att etablera en livsmedelsbutik i botten av Bo Aktivts fastig­het.

– Det krävde att man gjorde ganska stora justeringar i planen, säger Johan Gustafsson.

Garage under mark

För att hålla nere antalet bilar i markplan där människor ska vistas byggs parkeringsgarage under båda Bo Aktivts fastigheter.

– Sett till de mer mjuka perspektiven vill man ju ha så få bilar som möjligt, säger Johan Gustafsson och beskriver resultatet i planen som en godtagbar kompromiss mellan de estetiska värdena och det faktum att många människor har bil.

Detaljplanen är nu ute på granskning fram till 12 september. 6 september hålls öppet hus i kommunhusets kafeteria då representanter för Sektorn för Samhällsbyggnad kommer att vara på plats för att ta emot synpunkter och svara på frågor.

29 oktober ska planen antas av kommunstyrelsen och därefter behandlas den i kommunfullmäktige 19 november. Om ingen överklagar fullmäktiges beslut vinner detaljplanen laga kraft vid årsskiftet 2018/2019.

– Det är så många som är berörda så jag skulle bli förvånad om planen inte blir överklagad, säger Johan Gustafsson.

Vinner planen laga kraft uppskattar han att husen kan stå klara om drygt två år. Överklagas den kan arbetet fördröjas med allt från ett halvår till flera år.